Fråga facket Fråga facket

Staten behöver öka bidrag till kommunerna

Vi vill se ett Sverige som håller ihop. Därför behöver staten kliva in och finansiera mer av välfärden med generella och utjämnande statsbidrag, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Svenska Dagbladet 8 maj 2017

Sverige har vi under en lång tid byggt upp något unikt. En stark generell välfärd som gjort att människor kan utvecklas, känna trygghet och frihet i sin vardag. Men det är också en modell som ­bidrar till en ökad tillväxt och välstånd. 

Trots en orolig omvärld och en akut flyktingsituation går det nu bra för svensk ­ekonomi. Arbetslösheten sjunker, bostads­byggandet ökar och skolresultaten vänder uppåt. Men tyvärr sjunker inte arbetslös­heten överallt och bland alla grupper, bostäder byggs inte för alla och fortfarande finns det alldeles för stora skillnader mellan landets skolor. Tyvärr ökar fortfarande klyftorna mellan människor. Därför måste nu ambitionsnivån för välfärden öka så att fler får chansen att ta del av den positiva ekonomiska utvecklingen. 

Vi vet att samhällen där klyftorna är små är de som också ger mest tillväxt och välstånd för sina medborgare. Därför är det bra att ­regeringen sköt till 10 välfärdsmiljarder i 2017 års budget, men mycket mer behöver göras. I ett läge där både befolkningen och svensk ekonomi nu växer snabbt måste staten ta ett större ansvar för välfärden. Vi föreslår därför rejält ökade statsbidrag till kommunerna, så att kommuner inte behöver höja skatten för att klara av att finansiera välfärden. Att hålla tillbaka kommunalskatterna är dessutom fördelningspolitiskt viktigt eftersom den inte är progressiv. Du betalar lika mycket i kommunal skatt, vare sig du är miljonär eller LO-medlem. 

Förra året pekade Sveriges kommuner och landsting (SKL) på att kommunsektorn i Sverige kan behöva höja skatten med 2 kronor fram till 2019. Det skulle leda till att bördorna för vanliga löntagare ökar och skillnaderna mellan olika kommuner blir större. Det duger inte. Det är bättre om de som har mer också får bidra mer genom den statliga skatten. 

Ett tydligt exempel på de utmaningar som många kommuner står inför ser vi i Malmö. 2016 var Malmö Sveriges snabbast växande storstad och de kommande tio åren väntas staden växa med ytterligare 60000 invånare. Det ställer stora krav på en snabb utbyggnad av samhällsservice, inte minst grundskolor.  

Samtidigt som kvaliteten måste fortsätta utvecklas så att varenda elev får det stöd som hen förtjänar för att nå kunskapsmålen ställs kommunen inför faktumet att en allt större del av resurserna behöver gå till att klara den fysiska utbyggnaden av skollokaler. 

Vi vill se ett Sverige som håller ihop. Där land och stad utvecklas jämsides. Där män­niskor får likvärdiga förutsättningar att utveckla sina talanger, bidra och känna framtidstro, oavsett bakgrund eller var man bor. I ett läge där populism och de enkla lösningarnas politik får fäste måste arbetarrörelsen leverera breda satsningar som gör att vi kan känna och se att våra barn kommer att få ett bättre liv än vad vi har haft. Att satsa på utbyggd välfärd är en klok politik som minskar klyftor och säkrar Sveriges utveckling för en lång tid framöver. Därför behöver staten kliva in och finansiera mer av välfärden med generella och utjämnande statsbidrag – i stället för med den platta kommunalskatten. 

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö