Fråga facket Fråga facket

Stora utmaningar inom välfärden

Allt fler blir äldre och lever längre. Trots ett ökat behov har 666 vårdplatser försvunnit från äldreboenden i Norrbotten. LO:s handlingsprogram för framtidens välfärd visar att vi har råd med en generös äldreomsorg om vi sätter jobben i fokus och investerar i välfärdsreformer. Det skriver LOs vice ordförande Tobias Baudin och Lena Aronson, ledamot av LO-distriktet i Norra Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Norrbottens Kuriren den 22 augusti 2014.

Resurserna räcker inte till i välfärden. 140.000 löntagare har tvingats gå ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre. I Norrbotten minskade 666 vårdplatser på äldreboenden mellan 2002-2012. Av LOs medlemmar uppger 30 procent att de inte kan arbeta heltid därför att barnomsorgen inte är anpassad efter arbetstid. Siffrorna visar på det ömsesidiga beroendet mellan arbete och välfärd.

LO:s handlingsprogram för framtidens välfärdstjänster visar att välfärdsreformer som stärker tilliten mellan anställd och den som får omsorg är avgörande för valfrihet och legitimitet för den skattefinansierade välfärden.

Föräldrar måste känna att deras barn får den omsorg de har rätt till - oavsett vilken tid på dygnet som de arbetar. LO vill att statsbidrag öronmärks för att minska barngrupperna inom förskola och fritids. Lagstadgad rätt till barnomsorg på helger och kvällar bör införas.

Möjligheten till självbestämmande för de äldre måste utvecklas inom ramen för den offentligt finansierade äldreomsorgen. Då behöver statsbidragen till barn- och äldreomsorgen indexeras och personaltätheten höjas.

LO anser att kommunerna bör erbjuda flextjänster inom äldreomsorgen. Det skulle innebära att omsorgstagaren får möjlighet att själv bestämma innehållet i omsorgen under ett visst antal timmar per vecka. Omsorg tilldelad i tid istället för i preciserade tjänster ökar den äldres möjlighet att utforma omsorgen efter behov och önskemål.

Politiker på högerkanten har öppnat upp för egenfinansiering med hänvisning till resursbrist. Men sänkta skatter och RUT-avdrag löser inte avsaknaden av äldreboendeplatser.

Norrbottens äldre ska veta att de får en plats på äldreboende - den dagen hemtjänsten inte kan möta behoven i hemmet. En äldreboendegaranti för alla som är 85 år och äldre skulle möjliggöra detta.

Bilden av att vi inte har råd med välfärden är fel. Kommunals senaste rapport visar att befolkningsförändringarna inte utgör ett hot i sig. Åtgärder för att skapa full sysselsättning ger goda förutsättningar för en gemensamt finansierad välfärd. Om arbetslösheten minskar till fem procent och kvinnor arbetar i lika hög grad som män klarar vi inte bara av framtidens finansiering av välfärden. Det innebär även en resursförstärkning.

Slutsatsen är tydlig. Vi har råd med en stark och gemensam välfärd.

Välfärden står inför stora utmaningar. Men lösningen ligger inte i ökad egenfinansiering. Den ligger i ökade resurser. Då krävs att fler får möjlighet att jobba och att skattesänkningarnas tid är förbi.

Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande

Lena Aronson, ledamot LO-distriktet i Norra Sverige