Fråga facket Fråga facket

Sven Otto Littorin: Hur går det med arbetsmiljöfrågorna?

LO-förbundens medlemmar har ofta stora brister i sin arbetsmiljö. I värsta fall handlar det om olycksfall och dödsfall, så som skedde i helgen då en arbetare förolyckades i Kiruna. Arbetsmiljöarbetet för LO-förbundens medlemmar har försäm...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-förbundens medlemmar har ofta stora brister i sin arbetsmiljö. I värsta fall handlar det om olycksfall och dödsfall, så som skedde i helgen då en arbetare förolyckades i Kiruna.

Arbetsmiljöarbetet för LO-förbundens medlemmar har försämrats och många löntagares arbetsmiljö är inte acceptabel. Det handlar om allt från förslitnings- och belastningsskador som kan orsaka ett livslångt
lidande, särskilt ser vi det i kvinnodominerade yrken. Detta är problem som vi pekade på i det brev vi skickade för lite mer än ett år sedan till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin. Vi har inte fått
svar på våra frågor och det har inte heller skyddsombud, LO-distrikt och verkstadsklubbar fått som skrivit liknande brev.

Siffrorna talar för sig själv.

· Varje år dör det drygt en person per vecka i arbetsolyckor.
· Varje år avlider 100 personer på grund av asbest. Människor exponerats vid rivningar eller ombyggnation utan vetskap om att de utsatt sig för livsfara.
· Varje år skadas över 30.000 människor på sitt arbete och blir sjukskrivna.

Dessutom sliter mängder av människor ut sig på arbetet genom att lyfta för tungt och ensidigt och dessa skador är svåra att få klassade som arbetsskador. Vi har också haft kontakt med skyddsombud som berättat
att Arbetsmiljöverkets inspektörer inte hinner inspektera uppenbart bristfälliga arbetsmiljöer. Vi får också rapporter om att skyddsombuden inte törs ställa tillräckligt höga krav på arbetsgivarna för att de
är rädda att bli av med arbetet.

Regeringen har valt att genomföra kraftiga neddragningar på Arbetsmiljöverket som resulterat i att var tredje anställd på verket slutat. Resultatet blir att ett företag kan räkna med att inspekteras vart
tjugonde år.

FN-organet ILO rekommenderar en arbetsmiljöinspektör per 10.000 anställda. Sverige ligger redan nu under den rekommendationen. Tidigare har Sverige internationellt gått före på arbetsmiljöområdet, nu får vi ta
stöd av EU-krav. Inom EU är det krav att varje medlemsstat har en nationell strategi för god arbetsmiljö. Vårt förslag är nu att arbetsmarknadens parter och regeringen träffas för att komma överens om en
nationell arbetsmiljöstrategi.

En bra arbetsmiljö är fortfarande ingen självklarhet. Det är djupt orättvist och inte förenligt med några som helst jämlikhetstankar att vissa människor i ordets rätta bemärkelse ska riskerar livet på sitt
arbete. Det ligger i LO-förbundens medlemmars intresse att arbetsmiljön på våra arbetsplatser blir bättre. Därför är vi beredda att bidra med vår kunskap och våra idéer för att åstadkomma en förändring. Vår
förhoppning är att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vill arbeta med oss.

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande
Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande