Fråga facket Fråga facket

Svenska modellen urholkas

Kommer ni ihåg valen då moderaterna lovat systemskifte? Det gick inte så bra. Svenska folket ville behålla den svenska modellen, med social trygghet, starka fackföreningar och rikstäckande kollektivavtal. I valet 2006 bytte moderaterna därför strategi. Nu presenterade de sig som det nya arbetarpartiet och lovade att värna den svenska modellen. Strategin fungerade och den moderatledda alliansen vann valet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dalademokraten 1 september 2014

Nu har åtta år gått och det är dags för en utvärdering. Slutsatsen är tydlig. De har inte värnat den svenska modellen utan tvärtom urholkat den. I vår Svartbok tar vi upp många exempel. Låt oss nämna några:

Anställningstryggheten har kraftigt försämrats.  

Ett fast jobb, en tillsvidareanställning, är ofta en förutsättning för att unga människor ska kunna bli vuxna på riktigt. Utan fast jobb är det svårt att få ett hyreskontrakt eller ta ett lån till bostad.

Före 2006 krävdes godtagbara skäl för att någon skulle vara visstidsanställd, men alliansregeringen införde allmän visstid. Det innebär att man kan vara visstidsanställd hur länge som helst. Idag har 28 procent av de handelsanställda endast tidsbegränsad anställning. I hotell- och restaurangbranschen är det 44 procent och inom kommuner och landsting 31 procent. Allt fler tvingas vänta vid telefonen för att ringas eller få ett sms om nästa arbetspass, utan att veta hur det blir veckorna som kommer.

Detta har gått så långt att även EU reagerat och vill dra Sverige inför EU-domstolen för brott mot det så kallade visstidsdirektivet.

Arbetsgivare får betala lön utifrån nationalitet.

Efter EU-domstolens "Lavaldom" lagstiftade Alliansen mot fackets möjligheter att kräva likabehandling när företag utstationerar arbetskraft tillfälligt till Sverige. Det betyder att utländska arbetstagare ofta får sämre villkor än svenska, enbart på grund av sin nationalitet. Lagen belönar arbetsgivare som diskriminerar utländska löntagare samtidigt som våra fackliga möjligheter att försvara avtalens löner och arbetsvillkor försvagas.

Regeringens lagändringar går längre än vad som följde av EU-domstolens utslag och innebär ett brott mot våra övriga internationella förpliktelser. FNs arbetsorganisation ILO har exempelvis slagit fast att Sverige bryter mot ILOs konvention om förenings- och organisationsrätt.

Arbetslöshet har blivit en fattigdomsfälla.

Arbetslöshetsförsäkringen är en grundbult i den svenska modellen. Den ska ge ekonomisk trygghet se till att ingen tvingas att konkurrera om jobb genom att gå med på lägre lön än andra. Försäkringen ska också underlätta för den arbetslöse att söka nytt arbete.

Arbetslösheten har ökat sedan alliansen tillträdde och är nu den högsta i modern tid. Då är det särskilt allvarligt att regeringen kraftigt har försämrat arbetslöshetsförsäkringen. Den högsta ersättningen från a-kassan har i år till och med blivit lägre än socialbidraget.

När det gäller arbetslösheten tycks regeringen leva med föreställningen att de arbetslösa själva har valt att bli arbetslösa och har för låg arbetsvilja. Därför ska de straffas med fattigdom.

Detta är några exempel på vad som hänt sedan 2006, fler finns i vår nya Svartbok. En sak är helt tydlig, fyra ytterligare år med Reinfeldts alliansregering vore förödande för vad som återstår av den svenska modellen. Därför krävs att politiken vänds rätt efter valet. Den 14 september kan vi ge Sverige en ny färdriktning, med en socialdemokratiskt ledd regering.

Ingela Edlund, vice ordförande LO

Lena Johnsson, vice ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg