Fråga facket Fråga facket

Sverige behöver en mer aktiv jobbpolitik

Arbetsmarknad Utan tvekan är jobbfrågan avgörande för Sverige. Arbetslösheten är idag alarmerande hög. Regeringen gör för lite åt det och i den allmänna debatten pratar vi för lite om det. I Katrineholm som jag besöker idag är 901 personer öppet arbetslösa och 982 personer i program med aktivitetsstöd. Katrineholm har en arbetslöshet som är högre än genomsnittet i landet och här, liksom i landet i övrigt, behövs kraftfulla insatser för att Sverige återigen ska nå full sysselsättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Katrineholms Kuriren onsdag den 15 februrai 2012

Utan tvekan är jobbfrågan avgörande för Sverige. Arbetslösheten är idag alarmerande hög. Regeringen gör för lite åt det och i den allmänna debatten pratar vi för lite om det. I Katrineholm som jag besöker idag är 901 personer öppet arbetslösa och 982 personer i program med aktivitetsstöd. Katrineholm har en arbetslöshet som är högre än genomsnittet i landet och här, liksom i landet i övrigt, behövs kraftfulla insatser för att Sverige återigen ska nå full sysselsättning.

Den internationella konjunkturen dalar nu och jobben i Sverige blir mer beroende av inhemsk efterfrågan. Det kräver i sin tur löneökningar som stimulerar efterfrågan och rimliga ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet.

En löneutveckling som för hela ekonomin hamnar en procent för lågt, bedöms av LO-ekonomerna att minska sysselsättningen i storleksordningen 10 000 personer i Sverige. Om denna minskning fördelas jämt över landet blir det 34 jobb färre i Katrineholm.

Det är därför vi nu – liksom tidigare – kräver löner som medverkar till samhällsekonomisk balans och ger löntagarna sin del av produktionsresultatet.

Men det räcker inte med att facket tar ansvar. Den borgerliga regeringen måste också driva en aktiv ekonomisk politik som håller igång hjulen i ekonomin. Sverige behöver en aktiv politik och jag ser tre områden att prioritera:

Tryggare villkor för skola, vård och omsorg: Staten bör genom en tilläggsbudget trygga de ekonomiska förutsättningarna för kommunsektorn, exempelvis genom ett tillfälligt höjt generellt statsbidrag till kommunsektorn.

Aktiv arbetsmarknadspolitik. I spåren av finanskrisen år 2008 ökade arbetslösheten i Sverige kraftigt. Hårdast drabbades arbetare. Hade regeringen då agerat mer kraftfullt och investerat i kompetenshöjande åtgärder skulle långtidsarbetslösheten ha varit lägre idag. Behovet kvarstår dock. I december var det endast 15 personer i Katrineholm som fick arbetsmarkandsutbildning.

Det behövs också satsningar inom det reguljära utbildningsväsendet. Närmare 30 procent av 20-åringarna saknade 2010 en fullföljd gymnasieutbildning.

Bättre a-kassa. Dagens arbetslöshetsförsäkring räcker inte på långa vägar till för att ge löntagarna ett tillräckligt inkomstskydd. Ersättningen är för låg och priset för medlemskap är för högt.

Facket tar ansvar för en bra avtalsrörelse. Nu är det regeringens uppgift att ta ansvar för en aktiv politik som bidrar till att hålla uppe efterfrågan och ger fler människor arbete.

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande