Fråga facket Fråga facket

Sverige behöver en politik för fler jobb

Publicerad i Smålandstidningen den 19 maj 2010 Krisen är inte över. Trots signaler om att den svenska ekonomin långsamt återhämtar sig, så ligger arbetslösheten kvar på en hög nivå. Antalet arbetslösa är nu nästan 450.000, mer än 100.00...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Smålandstidningen den 19 maj 2010

Krisen är inte över. Trots signaler om att den svenska ekonomin långsamt återhämtar sig, så ligger arbetslösheten kvar på en hög nivå. Antalet arbetslösa är nu nästan 450.000, mer än 100.000 fler än för ett år
sedan.

Den borgerliga regeringens försämringar av a-kassan slår hårt mot den som förlorat sitt jobb. Bara var tionde arbetslös får 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Den
högsta ersättningen är 14.960 kr per månad, vilket ger endast ca 10.400 kr efter skatt. Nästan hälften av dem som är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen saknar helt ersättning från a-kassan. En
starkt bidragande orsak är att många tvingats lämna a-kassan som blivit så mycket dyrare och orättvisare. För dem återstår bara socialbidrag. På ett år har kommunernas utbetalningar av socialbidrag ökat med 23
procent i hela landet.

Fredrik Reinfeldt sa för ett tag sedan att en viktig orsak till att många unga inte får jobb är att de inte söker jobb. Det visar tydligt vilken syn han har på den som drabbas av arbetslöshet. Men det är inte
brist på aktivitet som är problemet. Vad statsministern tycks glömma bort är att det inte finns särskilt många nya jobb. I Jönköpings län var förra månaden över 7.000 personer arbetslösa och andelen som är
långtidsarbetslösa har ökat kraftigt i länet.

En av de viktigaste frågorna är hur arbetskraften ska rusta sig för de nya jobb som kommer när efterfrågan ökar igen. Den borgerliga regeringen har skurit bort hälften av platserna i yrkesinriktad
arbetsmarknadsutbildning, vilket är anmärkningsvärt med tanke på den positiva effekt som sådan utbildning har för möjligheten att finna ett nytt jobb. Och efter högerregeringens stora nedskärningar av komvux
blev det 42.000 heltidsstuderande färre 2009 än 2006.

Idag kommer jag att besöka Inwido i Vetlanda och Njudungs gymnasieskola. Jag är övertygad om att jag kommer att möta många som håller med mig om att det är dags för en ny politik. Det finns ett alternativ till
dagens politik; med en socialdemokratiskt ledd regering får vi en politik som är bättre för Sverige och för löntagarna. Det rödgröna samarbetets svar på regeringens innehållslösa vårproposition tillgodoser
många av LOs krav på en aktiv och framtidsinriktad politik, till exempel:

· Mer pengar till kommuner och landsting för fler jobb och bättre välfärd
· En rättvisare och bättre a-kassa
· Omfattande satsningar på arbetsmarknadsutbildning och andra utbildningsinsatser

Höga och orättvisa avgifter till a-kassan skapar inte nya jobb. Det gör inte heller låg ersättning till den som drabbats av arbetslöshet eller brist på utbildningsplatser. Det behövs en aktiv politik som ger
jobb och motverkar skadeverkningarna av arbetslösheten – en politik som ger oss framtidstro.

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande