Fråga facket Fråga facket

Sverige behöver fler, bättre och tryggare jobb

Publicerad i Arbetarbladet den 10 november 2010 Idag möts flera hundra fackligt förtroendevalda inom LO runtom i landet för att diskutera framtidsfrågor. Från Sandviken har vi kopplat ihop oss digitalt med Söråker och Kristinehamn. På så sät...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetarbladet den 10 november 2010

Idag möts flera hundra fackligt förtroendevalda inom LO runtom i landet för att diskutera framtidsfrågor. Från Sandviken har vi kopplat ihop oss digitalt med Söråker och Kristinehamn. På så sätt kan fler föra
gemensamma diskussioner samtidigt runt om i landet. Frågor som står på dagordningen är vad vi i facket kan göra för att löntagarna ska få jobb och bättre villkor så att Sverige och svensk ekonomi kan fortsätta
att växa.

Att Sverige är ett rikt land beror på att så många här i Sverige vill arbeta och att vi som har arbete också jobbar mycket. Varje arbetad timma är ett bidrag till den gemensamma välfärden. Därför är en politik
för arbete avgörande också för att vi klarar kvaliteten i skolan, vården och omsorgen liksom att vi solidariskt finansierar försäkringarna för trygghet vid sjukdom och arbetslöshet.

Mot den bakgrunden är det oroande att arbetslösheten biter sig fast  på en hög nivå, idag närmare 8 procent. I Sandviken är idag runt 1000 personer arbetslösa. Regeringens uttalade ambition är att få ner
arbetslösheten till 6 procent år 2014. Det är en varningsklocka att 6 procent tycks vara en acceptabel arbetslöshetsnivå.

Många av de som drabbats av arbetslöshet saknar gymnasieutbildning eller har fel utbildning för de jobb som finns att söka. De erbjuds idag alltför sällan kompletterande utbildningsinsatser som ökar
möjligheterna att få ett nytt jobb. Det tycks finnas en övertro hos regeringen att genom att öka antalet personer som söker jobb så blir jobben fler.

Utan praktik eller utbildning som rustar de arbetslösa, riskerar regeringen att permanent ställa grupper utanför arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösheten ökar och utan riktade insatser kommer den att fortsätta
öka.

Samtidigt som vi ser en risk för fortsatt hög arbetslöshet så ser vi tilltagande arbetskrafts- och kompetensbrist i vissa branscher. Här borde regeringen naturligtvis satsa på arbetsmarknadsutbildning så att
arbetslösa kan söka jobb där det idag saknas arbetskraft.

Det är ingen hållbar arbetslinje med brist på viss arbetskraft och överskott på annan.
               
För att vi ska kunna ha en väl utbyggd välfärd så vet vi att det behövs att de allra flesta svenskar arbetar i huvudsak heltid under ett helt arbetsliv. Arbete är grunden för såväl den gemensamma välfärden som
den individuella tryggheten vid sjukdom, arbetslöshet och pension.

Att unga börjar jobba allt senare, att alltfler erbjuds enbart deltidsarbeten och korta anställningar leder till en misshushållning av arbetskraften och det blir mindre skattepengar till den gemensamma
välfärden. Men det leder också till låga ersättningar från föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen, a-kassan och till en låg pensionen.

Sveriges utmaning är att få ned arbetslösheten, få fler att delta utifrån förmåga och se till att öka antalet heltider och fasta jobb. Anställningsvillkoren kommer att bli en allt viktigare facklig fråga de
närmsta åren. Vi har i grunden välutbildad arbetskraft och det är nyckeln till hög produktivitet och möjlighet att ställa om. Nu behövs en samlad politik för fler jobb, bättre jobb och tryggare jobb.

Wanja Lundby-Wedin
Ordförande LO