Fråga facket Fråga facket

Sverige ska bygga på kunskap inte låga löner, Annie Lööf!

Arbetsmarknad Mitt under avtalsrörelsen, då den svenska modellen prövas som mest, stör Hanna Wagenius, förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund centerparti vår partsmodell med en attack som förvånat såväl arbetsmarknadens parter som Centerpartiets vänner i regeringen. Istället för att prata om mer pengar i plånboken vill man nu införa en generell lönesänkning som ger mindre pengar. Till alla.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på svt.se debatt 27 mars 2012

Mitt under avtalsrörelsen, då den svenska modellen prövas som mest, stör Hanna Wagenius, förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund centerparti vår partsmodell med en attack som förvånat såväl arbetsmarknadens parter som Centerpartiets vänner i regeringen. Istället för att prata om mer pengar i plånboken vill man nu införa en generell lönesänkning som ger mindre pengar. Till alla.

Hanna Wagenius har helt rätt i att arbetslösheten inte är ett konjukturellt problem, utan ett strukturellt. Den är alltså ett smärtsamt kvitto på regeringens havererade arbetsmarknadspolitik. En politik där sänkta arbetsgivaravgifter, en reform som kostat skattebetalarna 15 miljarder, fått små eller inga effekter alls. Att försöka skylla det ansvaret på fackföreningsrörelsen är att smita undan. Fackföreningsrörelsen har sedan länge fört en ansvarsfull lönepolitik.

Hade det varit som Centerpartiet tror, att arbetslösheten är ett löneproblem så hade regeringens reformer fått resultat. Men det är inte där problematiken ligger.

Det grundläggande problemet är bristen på anställningsbarhet. Den största delen av de arbetslösa har ingen avklarad gymnasieutbildning eller har inte tillräcklig erfarenhet. De är helt enkelt inte intressanta för arbetsgivaren eftersom det saknas efterfrågan.

Så varför vill Centerpartiet rea ut en arbetskraft som inte efterfrågas?

Minimilönen för en 18 åring inom exempelvis Hotell- och Restaurang är i dag 14 034 kronor. En lönesänkning i linje med Centerpartiets förslag skulle alltså innebära en lön på cirka 10 500 kronor. Hos Kommunal, vars medlemmar bland annat jobbar inom vård och omsorg, är i dag lägstalönen 16 070 kronor i månaden före skatt. Skulle Centerpartiet råda skulle en nyanställd alltså kunna få klara sig på 12 000 kronor, oavsett ålder. Och då ska man veta att de flesta i dessa branscher sällan har heltidsjobb.

Med en sänkt lön på endast 12 000 kronor i månaden återstår knappt 3000 kronor till hyra, lunch och sparande varje månad, efter att skatt och andra levnadskostnader enligt Konsumentverket är betalda.

Sverige ska vara en kunskapsdriven ekonomi och ska som sådan konkurrera med kompetens och kvalitet. Inte som ett låglöneland. Vi vet att arbetsgivare alltid kommer att efterfråga kompetens framför billig arbetskraft och inga nya jobb kommer att skapas genom lönedumpning och låglönekonkurrens. Fullständiga gymnasiebetyg, tillsammans med praktik, är i princip en biljett in på arbetsmarknaden. Det är där åtgärderna måste sättas in.

Arbetsmarknadens parter förstår det. Även partier inom alliansen förstår det. Men det är tydligt att Annie Lööf och Hanna Wagenius inte förstår.

Malin Norberg, Ungdomssekreterare LO.