Fråga facket Fråga facket

Synliggör och bekämpa klyftor och vanmakt!

Mycket tyder på att våra välfärdssystem de närmaste åren kommer att möta växande utmaningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Norrländska Socialdemokraten 2 februari 2016

Mycket tyder på att våra välfärdssystem de närmaste åren kommer att möta växande utmaningar.

De osäkra anställningarna gör att många får svårare att kvalificera sig till stöd från trygghetsförsäkringarna. Ojämlikheten ökar. Att integrera flyktingarna i samhället är en stor utmaning.

Dessutom har borgarnas systemskifte i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen fattiggjort många.

De skattesänkningar på 140 miljarder/år som gjordes under alliansåren har ökat klass- och könsklyftorna och ställt en växande grupp vid sidan av den reguljära arbetsmarknaden och den generella välfärdsstaten.

Grunden för att lösa dessa problem handlar givetvis om att skapa fler arbeten. Detta måste vara den ekonomiska politikens främsta riktmärke. Men det kommer också att krävas att ett helhetsgrepp tas med utgångspunkt i samspelet mellan välfärdspolitikens olika delsystem.

I dag tvingas allt för många stå med mössan i hand och be om individuellt stöd från samhället och olika välgörenhetsorganisationer. Detta låser fast allt för många i varaktig fattigdom och vanmakt.

Mycket behöver göras, inte minst när det gäller samspelet mellan det kommunala förrsörjningssto↔det och det statliga socialförsäkringssystemet.

Till att börja med krävs därför en rejäl systemöversyn. Denna bör bland annat omfatta konstruktionen och nivåerna i försörjningsstödet.

Men det bör även handla om att identifiera förändringar i personkretsar, kvalifikationsregler och ersättningsnivåer inom socialförsäkringssystemet i syfte att öka graden av inkludering inom befintliga statliga trygghetssystem.

LO har tidigare, bland annat tillsammans med professor Tapio Salonen, föreslagit att detta utredningsuppdrag ska formuleras som ett tilläggsdirektiv till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Tyvärr lyssnade inte politikerna till detta, varför kravet på en statlig översyn som djupanalyserar ovanstående problematik kvarstår.

Ska vi lyckas försvara den generella välfärdspolitiken krävs såväl reformistisk kreativitet, politiskt vilja som en genomtänkt strategi.

Jämlikhetsfrågan måste sättas högre upp på dagordningen. Det handlar bland annat om att se till att så få som möjligt tvingas söka hjälp på kommunernas socialkontor eller hänvisas till välgörenhet.

Kjell Rautio välfärdsutredare på LO