Fråga facket Fråga facket

Tänk om, tänk rätt, Moderaterna

Moderaternas hållning i upphandlingsfrågorna verkar tyvärr handla mer om ideologi än okunskap. Tycker ni verkligen om den svenska modellen? Det verkar inte så, skriver andre vice ordförande Ingela Edlund.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Dagens Arena 19 april 2016

Den svenska modellen innebär att det är parterna på arbetsmarknaden som avgör vilka villkor som ska gälla inom respektive avtalsområde. Det gör vi genom att teckna kollektivavtal med varandra och det vill vi också fortsätta med. Svårare än så är det inte. Om det inte är kollektiv­avtalen som anger villkoren, måste någon annan göra det.

Diskussionen om nya regler för offentlig upphandling handlar just om respekten för den svenska modellen. Med en tydlig skrivning om det blir också budskapet till stat, kommuner landsting och myndigheter tydligt: Upphandlingar ska inte vinnas genom dumpade villkor! Villkoren ska dock även fortsättningsvis avgöras av parterna. Detta har stöd i de nya EU-direktiven.

Vi som betalar skatt i Sverige har all rätt kräva att de drygt 600 miljarder som används i det offentliga upphandlingssystemet inte används till något annat än att ge väl fungerande service till alla oss som är i Sverige. Det måste också gälla de som arbetar inom upphandlade verksamheter.

Moderaterna försöker nu hävda att upphandlingsreglerna skulle diskriminera svenska företag. Det är helt enkelt inte sant. Det är de så kallade utstationeringsreglerna som får dessa absurda effekter. Dessa regler har vi från arbetarrörelsen envist arbetat för att förändra ända sen den berömda Lavaldomen i Vaxholm 2007. Vad har Moderaterna gjort angående utstationeringsreglerna? Svaret är ingenting.

Sanningen är den att Moderaterna gillade Lavaldomen. De trodde att domen handlade om att trycka till fackförbunden och därmed förskjuta makten på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. De förstod inte – trots att vi upprepade det till leda – att det handlar om att gynna utländska företag på svenska företags bekostnad. Att Moderaterna fortfarande inte förstår detta visar att de inte förstår den svenska modellen.

För man kan hoppas att det är okunskap. Misstanken finns dock att det inte handlar om bristande förståelse utan att Moderaternas position i upphandlingsfrågorna handlar om ideologi. Tycker ni verkligen om den svenska modellen? Det verkar inte så.

LO:s råd till Moderaterna är att lyssna på era egna väljare. Den Novus-undersökning som TCO presenterade för några dagar sedan visar att 91 procent av dem tycker som vi. Tänk om och tänk rätt, så ska vi nog komma fram just till ordning och reda även på den här delen av arbetsmarknaden.

Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande