Fråga facket Fråga facket

Tillsammans för en rättvis klimatomställning

Miljö Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Forskningen säger att vi kan avvärja hotet men då behövs kraftfulla åtgärder – och det nu. Därför arbetar den nordiska arbetarrörelsen tillsammans för att genomföra en rättvis klimatomställning där samhället tar täten och ingen lämnas utanför.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetet 30 januari 2020

Det är allvar nu. Arktis smälter, skogsbränder och översvämningar blir allt vanligare samtidigt som torka och svält driver människor på flykt. Om vi ska minska utsläppen och säkra framtiden för våra barn behövs kraftfulla åtgärder nu.

Vi är övertygade om att genom samarbete mellan politiken, fackföreningsrörelsen och arbetsgivare nationellt och lokalt kan vi genomföra omställningen på ett rättvist sätt för individen. I detta omställningsarbete har politikerna har det yttersta ansvaret. Fackföreningsrörelsen är en nyckelspelare när näringslivet och industrierna måste ställa om för att reducera sin klimatpåverkan och koldioxidutsläppen.

Produktion och förbrukning av energi måste bli mer hållbar. Det finns inom detta område stora möjligheter för teknologiska lösningar och grönare transportmöjligheter. Men då behöver vi också göra rätt investeringar som i sin tur möjliggör för nya gröna jobb. Det är också viktigt att de som är rikast också bidra mest. Det är inte mer än rätt att företagen som släpper ut mest också ka betala mest. Därtill behöver det bli enklare för den enskilda individen att i sin vardag göra klimatsmarta val. 

Norden ska vara en föregångsregion i den rättvisa klimatomställningen. Tillsammans trycker vi också på för ambitiösa klimatmål inom både EU och FN. Vi har både styrkan och viljan. Den nordiska arbetarrörelsen, genom både partier och fackföreningar, jobbar tillsammans för en rättvis klimatomställning i hela Norden där samhället tar täten och ingen lämnas utanför. 

Stefan Löfven, partiledare Socialdemokraterna

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO Sverige

Mette Frederiksen, partiledare Socialdemokratiet Danmark

Lizette Risgaard, ordförande Fackliga Centralorganisationen Danmark

Antti Rinne, partiledare Finlands Socialdemokratiska Parti

Jarkko Eloranta, ordförande Finlands Fackförbunds Centralorganisation

Logi Einarsson, partilederare Samfylkingin Island

Jonas Gahr Støre, partiledare Arbeiderpartiet Norge

Hans-Christian Gabrielsen, ordförande LO Norge