Fråga facket Fråga facket

Timbros förslag skulle skada Sveriges löntagare

Trygghet för löntagarna, stöd att hitta ett nytt jobb och effektiva åtgärder mot fusk är bra politik för Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på dn.se 6 maj 2020

Timbro har tre huvudsakliga budskap till svenska folket: Det är viktigt att ersättningen vid arbetslöshet sänks, att staten subventionerar korttidspermitteringar för företag som vägrar teckna kollektivavtal och att privatiseringen av Arbetsförmedlingen fortlöper, kris eller inte. Låt oss redogöra varför det här är en skadlig politik för Sveriges löntagare: 

1. Arbetslöshetsförsäkringen. Sverige har tvingats till stora förstärkningar av A-kassan i denna kris helt enkelt för att vi gick in i krisen med ett mycket svagt försäkringsskydd, exempelvis betydligt svagare än våra nordiska grannländer Danmark och Norge. Det framstår som orimligt att vrida tillbaka klockan i ett läge då arbetslösheten fortfarande kommer att vara hög och många av våra medlemmar i så fall riskerar att tvingas från hus och hem.

Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig del av välfärden och alla löntagares ekonomiska trygghet. Det tror jag fler förstått nu när den här krisen slagit ner som en blixt från klar himmel och när man sett fler i sin närhet drabbas.

Mellan 1990 och 2015 mer än halverades det svenska försäkringsskyddet vid arbetslöshet för stora grupper. Samtidigt steg arbetslösheten kraftigt under perioden. 2015 höjdes ersättningen och under perioden 2015–2018 såg Sverige den snabbaste och mest uthålliga sysselsättningsökningen på decennier. Alla som hävdar ett bestämt samband mellan ersättning och arbetslöshet, utan att beakta hur resten av samhället förändras har mycket att bevisa.

De resurser som i den här krisen lagts på en höjd ersättning vid arbetslöshet bleknar i jämförelse med de 100-tals miljarder som lagts på att skydda företagsägarna. Ändå är det skyddet av de mest utsatta hushållen som Timbro ser som den största ekonomiska risken.

2. Korttidspermitteringarna. I huvudsak fungerar systemet med korttidspermitteringar bra. Men både myndigheterna och de fackliga organisationerna mottar just nu mängder av tips från löntagare vars arbetsgivare fuskar med systemet. Det kan handla om personer som permitteras på deltid men ändå förväntas arbeta i olika utsträckning under den tid man permitterats. 

Här har de fackliga organisationerna en god möjlighet att bidra till att skattepengar inte myglas bort. Fusket hotar också att ge fuskande företag en konkurrensfördel gentemot de företag som följer regelverken. Att EU skulle vara ett hinder för att Sverige har bra kontrollsystem, värnar rimliga arbetsvillkor och en juste konkurrens är helt enkelt inte sant.

3. Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har länge dragits med stora brister men en enad expertkår har också avfärdat de reformer som drivits igenom av framför allt Centerpartiet och Martin Ådahl sedan valet 2018. Utan dessa reformer hade myndigheten varit bättre rustad för att hantera dagens kris. Dålig timing kan drabba alla, men då detta reformarbete saknar troliga utsikter att leda till att myndigheten i framtiden kan bli mer framgångsrik i att stötta arbetssökande till att hitta ett arbete, framstår det som särskilt dumt att fortsätta detta arbete i nuläget.

En fungerande arbetsförmedling med goda resurser kan både hjälpa arbetslösa att hitta arbete och säkerställa att de som mottar arbetslöshetsersättningen verkligen aktivt söker jobb. Ingen som inte är berättigad ersättning ska heller ha ersättning. Denna kontrollstation har nu tack vare Timbros och deras tankegods i stället försämrats.

En rimlig trygghet för Sveriges löntagare, ett fungerande stöd att hitta ett nytt jobb och effektiva åtgärder mot fiffel och fusk är en bra politik för Sverige både i Coronakrisen och i normala tider.

Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande