Fråga facket Fråga facket

Tullarna hindrar tillväxt

Ekonomi Tullarna i handeln mellan EU och USA dämpar företagens konkurrenskraft och håller därmed tillbaka tillväxt och nya, hållbara jobb. Det skriver LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Hans Stråberg, europeisk ordförande Trans-Atlantic Council Business, tidigare vd, Electrolux.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på DI Debatt den 12 mars 2014.

Denna vecka möts chefsförhandlarna från EU och USA i Bryssel för att diskutera hur man kan avskaffa eller drastiskt minska tullarna på industrivaror och jordbruksprodukter. Mötet sker inom ramen för det frihandelsavtal mellan världens två största ekonomier som går under namnet Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership, TTIP. Vår förhoppning är att man i denna fjärde förhandlingsrunda enas om nolltullar för det stora flertalet varor.

Efter flera år av ekonomisk stagnation vore ett ambitiöst och allomfattande slutresultat i TTIP-förhandlingarna en nödvändig vitamininjektion för våra ekonomier.

I några av de frågor som förhandlingarna rör har vi olika uppfattningar. Det gäller exempelvis behovet av att i avtalet inkludera en tvistlösningsmekanism som reglerar företags investeringar på den ena eller andra marknaden, och vikten av att båda parter ratificerar ILO-konventioner som rör arbetsrätt.

Men vi är ense om den fundamentala grundsynen att fri och rättvis handel liksom utländska direktinvesteringar är avgörande för att stärka ekonomierna på båda sidor av Atlanten och därigenom skapa fler jobb.

Det är angeläget att debatten om TTIP baseras på fakta och inte på mytbildning. Därför är det viktigt med fortsatt transparens i förhandlingarna. Vi välkomnar EU-kommissionens initiativ att upprätta en rådgivande grupp med experter från både den fackliga sidan och arbetsgivarsidan.

Låt oss ge båda sidor chansen att förhandla fram ett avtal som inte bara öppnar den transatlantiska marknaden – med totalt över 800 miljoner konsumenter – för ökad handel och investeringar, utan som också garanterar arbetstagarnas rättigheter, medborgarnas höga miljökrav och konsumenternas hälsa och säkerhet.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO

Hans Stråberg, europeisk ordförande Trans-Atlantic Council Business, tidigare vd, Electrolux