Fråga facket Fråga facket

Unga behöver heltidsarbete

Publicerad av Corren 12 februari 2010 Kravet på rätten till heltidsarbete vid nyanställning måste bli starkare. Inte minst för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden Det är ett av LO-förbundens gemensamma krav inför den kommande avtalsr...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad av Corren 12 februari 2010

Kravet på rätten till heltidsarbete vid nyanställning måste bli starkare. Inte minst för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden Det är ett av LO-förbundens gemensamma krav inför den kommande avtalsrörelsen
som framförs av Per Bardh LO:s avtalssekreterare.

I en ny rapport om svenskarnas arbetstider konstaterar LO att deltidsarbete är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Varannan LO-kvinna arbetar deltid. Cirka 500 000 svenskar arbetar deltid fastän
att de vill arbeta mer. Det rimmar illa med att normen på arbetsmarknaden är ett heltidsarbete. Ännu värre är att andelen deltidsanställningar inte har förändrats nämnvärt sedan 1990

En viktig målsättning i den kommande avtalsrörelsen är att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Därför är ett av LO-förbundens gemensamma krav att rätten till heltidsarbete vid nyanställningar ska bli
starkare. I LO-förbundens samlade avtalskrav finns också förstärkt rätt till ökad sysselsättningsgrad för dem som redan arbetar deltid.

Deltidsarbetet är vanligast bland ungdomar. 64 procent av alla kvinnor i åldern 16-24 år arbetar deltid. Bakom denna dystra statistik döljer sig en stor del av svaret på varför ungdomar har svårt att få fäste
på arbetsmarknaden. Att ungdomarna ofta drabbas av arbetslöshet först beror på visstidsanställningarna i kombination med deltidsarbete och inte på turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.

I några kollektivavtal finns skrivningar om heltids- och deltidsarbete. De stannar tyvärr ofta vid vaga formuleringar som, att sträva efter, eller, om möjligt, utöka arbetstid och sysselsättningsgrad. Ett
lysande undantag finns i det så kallade Bemanningsavtalet som gäller mellan bemanningsföretag och olika LO-förbund. Där är grundregeln en anställning på heltid. Eventuella deltidsanställningar ska förhandlas
lokalt.

Deltidsarbete är inte alltid av ondo. För några är det en förmån att kunna minska sin arbetstid. De flesta arbetar ändå ofrivillig deltid. Om de bara kunde skulle de arbeta mer och känna sig tryggare, inte
minst ekonomiskt.

Många kvinnor som arbetar deltid säger att de aldrig skulle orka arbeta heltid. Det är ett rationellt svar om man kommer hem varje dag och är helt slut. Det är också ett svar som säger en del om hur
arbetsgivarens tar sitt ansvar för arbetsorganisation, ledarskap och ett utvecklande arbete.

Det är dags att våga ifrågasätta strukturerna. Också i branscher där deltidsarbetet är mycket utbrett är det lättare för män att få heltidsarbete. Det är talande att antalet heltider på den mansdominerade
elektronikbutiken som ligger i samma köpcentrum som klädbutiken är betydligt vanligare. Så frodas gamla unkna könsroller när kvinnor inte klarar av att försörja sig själva.

Hur kommer det sig att männen på pappersbruket har heltidsjobb? Det borde kvinnorna inom Kommunal, Handels, Hotell och Restaurang och Fastighets också kunna ha. I den kommande avtalsrörelsen finns en möjlighet
att rucka på gamla traditioner och öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Den chansen kommer LOs förbund att ta.

Per Bardh, LOs avtalssekreterare