Fråga facket Fråga facket

Utbildning ger fler jobb

Svensk arbetsmarknad präglas i dag av en tudelning. Medan arbetslösheten sjunker i stora grupper är den fortsatt hög bland personer som har kort utbildning, i synnerhet nyanlända. Många inser problemet och försöker hitta en lösning. Det tycker vi är positivt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Länstidningen Östersund 23 augusti 2017

Nu har även Alliansen presenterat ett förslag som de kallar för inträdesjobb. Tyvärr handlar hela förslaget bara om att lagstifta om sänkta löner utan något krav på utbildningsinnehåll. Det är fel väg att gå. Låt oss förklara varför.

Den svenska modellen, där löner bestäms av arbetsmarknadens parter, är en modell som tjänat Sverige väl. Stabilitet, långsiktighet och få strejkdagar är ett framgångskoncept som gynnat både arbetsgivare och arbetstagare samt samhället i stort. Det är anmärkningsvärt att Alliansen nu vill skjuta sönder detta genom att låta politiker lägga sig i lönebildningen. Det som är extra allvarligt med Alliansens förslag är att det skulle inskränka den fria förhandlingsrätten för fackföreningar. I länder som Tyskland där man har system med minimilön är det fritt fram för fack och arbetsgivare att förhandla fram högre löner. Men om Alliansens förslag blir verklighet skulle det innebära att det är staten och inte fack och arbetsgivare som går in och avgör hur hög en lön får vara. Det skulle vara ett allvarligt hot mot inte bara den svenska modellen utan mot parternas förhandlingsrätt i stort.

I slutändan vill Alliansen ha en nygammal sorts låglönemarknad med enkla jobb som skoputsare, hantlangare och folk som packar matkassarna i affären. Men vi behöver inte ha tillbaka gamla jobb som redan fasats ut från svensk arbetsmarknad. Arbetsmarknaden är glödhet och det är inte brist på jobb som är problemet utan att arbetsgivarna inte får tag i rätt kompetens. Därför behövs riktig utbildning. I Alliansens förslag ska 30 procent av arbetstiden kunna betraktas som utbildning på jobbet. Detta utan krav på arbetsgivaren att fylla tiden med något särskilt. Att kalla det för utbildning är falsk marknadsföring. Det är helt enkelt att arbeta utan lön.

LO har lagt fram ett seriöst förslag för att hitta nya vägar in på arbetsmarknaden för de som nyligen kommit till vårt land. Vi kallar det utbildningsjobb och det innebär i korthet att man arbetar och samtidigt utbildar sig inom det reguljära utbildningssystemet, framför allt inom komvux och yrkesvux. Målet är att få en gymnasieexamen.

Det fiffiga med det är att den nyanlände får med sig ny kunskap och kompetens som kan vara nyttigt i resten av arbetslivet. Möjligheten till studiestöd gör det möjligt för den nyanlände att försörja sig samtidigt som det sänker kostnaden för arbetsgivaren.

För att få till en sådan lösning krävs dock att vår motpart Svenskt Näringsliv kommer till förhandlingsbordet så att vi kan nå en långsiktig uppgörelse. Tyvärr försvårar den här typen av utspel från Alliansen det arbetet. I stället för att låta oss som parter göra upp ger politikerna nu en signal att om en borgerlig regering tar makten efter valet så kommer lägre löner att införas lagstiftningsvägen.

Vi från LO kommer göra allt vi kan för att lösa tudelningen på arbetsmarknaden. Men det gör vi genom att rusta människor på riktigt – med utbildning, med arbete och med en inkomst de kan försörja sig på. Inte genom statlig låglönepolitik.

Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare

Stiven Wiklund, Ordförande LO-distriktet i Mellersta Norrland