Fråga facket Fråga facket

Utbildningsjobb är rätt väg att gå

I stället för att hitta på nya enkla jobb som försvunnit på svensk arbetsmarknad, så behöver vi se till att nyanlända och andra som står långtifrån arbetsmarknaden kan ta de jobb det råder brist på. Då är Utbildningsjobb rätt väg att gå”, skriver Torbjörn Hållö, LO-ekonom. Det stora vägvalet på svensk arbetsmarknad står mellan permanenta enkla jobb med lägre löner eller att öka kompetensen hos de som inte har tillräckliga kunskaper. LO väljer det senare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på svt.se 13 mars 2017

Därför presenterade LO i måndags förslaget om Utbildningsjobb. En helt ny modell för att minska tudelningen på svensk arbetsmarknad. Vårt förslag har mött positiva reaktioner från både vänster och höger. Det är bra. Sverige behöver samförstånd och balanserade lösningar.

I dag har Sverige en stark arbetsmarknad. Det är stor efterfrågan på viktiga LO-yrken som undersköterskor, snickare och fordonsmekaniker. Men för den som saknar goda kunskaper och färdigheter är det svårt att få fäste.

Tudelningen på arbetsmarknaden har ställts på sin spets av det historiskt höga antalet asylsökande under 2015, som nu följs av kraftigt stigande antal nyanlända som söker arbetsmarknadsetablering.

Många nyanlända saknar de kunskaper som krävs på svensk arbetsmarknad. Det behöver vi göra något åt. Arbetsmarknadens parter kan inte tillåta att en växande grupp ställs utanför arbetsmarknaden. Det behövs nya enklare vägar till jobb som ger varaktig etablering på arbetsmarknaden.

LO:s förslag om Utbildningsjobb är ett svar på denna utmaning. Syftet är att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för vuxna med bristfälliga kunskaper och färdigheter i förhållande till kraven på arbetsmarknaden.

Målgruppen är arbetslösa 25-45 år, varav nyanlända invandrare utgör en växande grupp. Modellen med Utbildningsjobb innebär att den anställda har ett reguljärt arbete och därtill genomför reguljär utbildning.

En avgörande skillnad mot Yrkesintroduktionsavtalen är att utbildningen i huvudsak ska ske utanför arbetsplatsen inom reguljär utbildning.

Arbetstagaren får därmed arbetslivserfarenhet samtidigt som reguljär utbildning bygger upp nödvändiga formella kunskaper. För att arbetsgivarna ska vara intresserade av att teckna avtal om Utbildningsjobb kommer lönekostnader behöva avvika från befintliga avtal.

Men bara temporärt och tills personen har nått upp till de kunskaper som krävs på svensk arbetsmarknad.

Martin Ådahl från Centerpartiet pekar i ett debattinlägg på att många nyanlända saknar grundskola. Han menar att även dessa borde omfattas av LOs förslag. Det är korrekt att många nyanlända saknar grundskola.

Men det är inte realistiskt att försöka etablera personer utan grundskola på svensk arbetsmarknad. Istället förespråkar LO att nyanlända under 40 år deltar i obligatorisk grundskola. Därefter kan man få ett Utbildningsjobb.

Till äldre personer utan grundskola bör särskilt skapade jobb utformas.

Vår förhoppning är att förslaget om Utbildningsjobb kan vinna brett stöd och vara en viktig utgångspunkt i att minska tudelningen på arbetsmarknaden.

I stället för att hitta på nya enkla jobb som försvunnit på svensk arbetsmarknad, så behöver vi se till att nyanlända och andra som står långtifrån arbetsmarknaden kan ta de jobb det råder brist på.

Då är Utbildningsjobb rätt väg att gå.

Torbjörn Hållö, LO-ekonom och huvudförfattare till LOs förslag om Utbildningsjobb för stärkt etablering