Fråga facket Fråga facket

Valet är ditt

Publicerad i LO-tidningen den 15 september Den som väljer att lägga sin röst på högeralliansen på söndag röstar för en politik för sämre löner och arbetsvillkor. Det är lätt att konstatera efter fyra år med den borgerliga alliansregerin...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i LO-tidningen den 15 september

Den som väljer att lägga sin röst på högeralliansen på söndag röstar för en politik för sämre löner och arbetsvillkor. Det är lätt att konstatera efter fyra år med den borgerliga alliansregeringen.

Nästan allt som regeringen gjort har syftat till att öka lönekonkurrensen, till att på sikt pressa ner lönerna för alla. Jobbskatteavdrag, höga avgifter i a-kassan, stupstock i sjukförsäkringen, Lex Laval,
förenklade f-skatteregler samt laglig rätt för näst intill obegränsade visstidsanställningar; allt detta har syftat till att tvinga arbetstagare att hålla tillbaka sina lönekrav. En sak kan vi vara säkra på:
det blir mer av samma om högerpartierna får mandat att fortsätta regera efter valet den 19 september.

Tydligast är förslaget om en obligatorisk a-kassa där man även fortsättningsvis ska låta arbetslöshetsrisken avgöra avgiften. Det skulle göra det svårt att upprätthålla en hög anslutningsgrad till facket. Med
färre medlemmar i facket blir det svårare att vinna kampen om bra löneökningar för alla.

Ett annat förslag från högeralliansen är att göra det lättare för arbetsgivaren att bli av med personal som man inte anser passar på en arbetsplats. Om en arbetsgivare idag säger upp en anställd på grund av
personliga skäl och den anställde vill ha kvar jobbet så fortsätter anställningen till dess att tvisten är avgjord. De borgerliga partierna föreslår att den anställde omedelbart ska lämna arbetsplatsen och
hänvisas till a-kassan för sin försörjning.

Förslaget är skrämmande, inte bara med tanke på den anställdes ekonomi och våldet mot arbetslinjen, utan också för att det sätter munkavle på anställda. För vem vågar opponera sig mot sin arbetsgivare när man
riskerar sparken för en a-kasseersättning som ligger långt under 80 procent.

Att det är ett systemskifte som pågår är tämligen uppenbart. Ända fram till dess att vallokalerna stänger på söndag kväll ska vi fortsätta att berätta om vad som står på spel. Vi måste berätta det, eftersom
inte medierna gör det. Vi ska berätta att det finns ett politiskt alternativ som står på arbetstagarnas sida, det rödgröna alternativet, och vad den politiken innebär:

Investeringar för framtiden är viktigare än skattesänkningar för redan rika
Nya bostäder, vidgat ROT-avdrag, satsningar på klimatomställning och en hållbar infrastruktur, bättre möjlighet till utbildning, fler heltidstjänster och bättre arbetsmiljö är några exempel på rödgrön politik
för den kommande mandatperioden.

Värna kollektivavtalen
Det senaste exemplet på hur arbetare anställda av utländska företag utnyttjas kom i förra veckan. I Vellinge har lettiska byggnadsarbetare tvingats arbeta 60-70 timmar i veckan för 16 kronor i timmen. Den här
gången kunde Byggnads agera eftersom de tecknat avtal med det lettiska företaget, men om företaget haft ett lettiskt avtal så hade Byggnads haft svårt att hjälpa de lettiska arbetarna. Lex Laval har gjort det
möjligt för utländska företag att inte följa svenska avtal. De rödgröna partierna har lovat att riva upp Lex Laval och se till att facket ska kunna hävda likabehandling av arbetstagare på arbetsmarknaden.

En solidarisk arbetslöshetsförsäkring med fackliga a-kassor
En hotellstäderska betalar 405 kronor i månaden till a-kassan medan läkaren eller ingenjören bara betalar 90 kronor. Det är inte rättvist. Med en rödgrön regering får vi en a-kassa med låg och rättvis avgift.
Avgiften blir ca 80 kronor per månad och taket höjs kraftigt så att betydligt fler får 80 procent av sin lön i a-kassa. Målet är att 80 procent ska få 80 procent i a-kasseersättning.

Ungdomar i arbete med schyssta löner och villkor
Högern vill öka ungas otrygghet ännu mer genom att unga upp till 23 år ska kunna provanställas tre gånger så lång tid som i dag. Det kallas för lärlingsprovanställning och ska kunna pågå i 18 månader. De
rödgröna vill införa ett ungdomslyft med möjlighet till praktik och utbildning. De vill avskaffa aktivitetsförbudet för unga arbetslösa. De vill införa ett ungdomsavdrag för arbetsgivare som anställer unga
arbetslösa och förhindra att arbetsgivare kan utnyttja ungdomar genom upprepade visstidsanställningar.

Bättre rehabilitering i en trygg sjukförsäkring
Högerregeringens politik har tvingat ut många svårt sjuka ur sjukförsäkringen. Inte för att de har blivit friska utan för att dagarna i sjukförsäkringen tagit slut. De rödgröna har lovat en sjukförsäkring som
ger trygghet under sjukdom och stöd för återgång till arbete. De stelbenta tidsgränserna ska ersättas med individuella rehabiliteringsplaner.

Fyra år till med en högerregering kommer att förändra Sverige på många sätt. Inkomstskillnaderna kommer att växa och arbetslivet kommer att bli allt tuffare. Det blir arbetstagarna som får betala priset för en
politik som gynnar dem som har det bäst ställt.

Det blir ingen ångervecka. Det gäller att välja rätt på söndag.

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande