Fråga facket Fråga facket

Välj jobb före sänkt skatt

Ekonomi De 12 miljarder som regeringen använder till sänkt skatt kunde användas på andra, bättre sätt, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Kristina Edlund (S).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Östgöta Correspondenten 10 februari 2014

Den 1 januari trädde den nuvarande borgerliga regeringens sista budget i kraft. Det är en budget där 12 miljarder kronor används för sänkta inkomstskatter. Men budgeten är tom på det som verkligen ger jobb; investeringar i infrastruktur, satsningar på välfärd och stimulanser riktade till grupper med hög konsumtionsbenägenhet.

Sverige är i dag ett land präglat av hög arbetslöshet. 400 000 personer, motsvarande åtta procent av arbetskraften, vill arbeta men får inte ett jobb. Arbetslösheten i Linköping nu högre än när Alliansen tog över 2006.

Men den nuvarande borgerliga regeringen sätter inte jobben först. I stället för att investera i jobb prioriterar regeringen hela tiden nya sänkta skatter. Fakta är att i nästan varje budget som regeringen har presenterat sedan år 2006 så har stora skattesänkningar tagit det mesta av budgetutrymmet och oftast har endast smulor lagts på det som verkligen ger jobb.

De 12 miljarder kronor som regeringen år 2014 lägger på nya sänkta inkomstskatter skulle ha kunnat användas på ett helt annat sätt. Pengarna skulle ha räckt till att finansiera effektiva satsningar mot arbetslösheten. Låt oss ge tre exempel;

1. Underhåll av järnväg och väg. 12 miljarder kronor skulle kunna användas till att öka statens satsningar på underhåll av vägar och järnväg med 50 procent! En sådan satsning skulle förbättra möjligheten till arbetspendling och direkt skapa tusentals nya jobb.

2. Fler jobb i välfärden. 12 miljarder kronor motsvarar kostnaden för att anställa cirka 25 000 personer inom välfärden. Det är en satsning som skulle göra det möjligt att öka kvalitén i skola, vård och omsorg så att fler löntagare kan kombinera familjeliv med lönearbete.

3. Höjda barnbidrag. 12 miljarder kronor skulle räcka till att höja barnbidragen (inklusive studiebidragen) med 500 kronor per barn och månad. För en Linköpingsfamilj med två barn så skulle detta öka den disponibla inkomsten med 12 000 kronor per år. En sådan satsning skulle ge en viktig konsumtionsstimulans till de grupper som har hög konsumtionsbenägenhet och därmed stimulera ekonomin och skapa jobb.

Vi i LO och Socialdemokraterna vet att det är våra medlemmar som drabbas hårdast av den höga arbetslösheten. Men vi vet också att det går att göra något åt den höga arbetslösheten. Sverige kan och ska vara bäst på att bekämpa arbetslöshet och utanförskap.

Nu krävs investeringar i det som ger jobb och framtidstro, inte nya skattesänkningar! De arbetslösa i Linköping ska känna att de får plats på arbetsmarknaden och att deras förutsättningar att ta ett jobb i framtiden bygger på att man sett och tagit tillvara deras behov och förutsättningar.

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Kristina Edlund, ordförande för Socialdemokraterna i Linköping