Fråga facket Fråga facket

Våra tre viktigaste frågor inför valet

För första gången presenterar LO en egen politisk plattform inför ett val. LO kommer att kämpa för att politiken i Sverige byter inriktning och främst handlar det om tre huvudområden, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ledning, samt ordförandena för LO:s 14 medlemsförbund.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Di den 6 feb 2014.

I dag inleder vi i LO vår fackliga valrörelse med en stor valkonferens. LO och de 14 medlemsförbunden kommer att kämpa för att byta riktning på politiken, med fokus på full sysselsättning och ökad jämlikhet. För det krävs socialdemokratiska valsegrar.

1,5 miljoner fackliga medlemmar kan göra skillnad, och i valrörelsen 2014 ska LO ha en aktiv roll. Vi ska besöka arbetsplatser, ringa medlemmar från ett trettiotal ringcenter och synas i den offentliga debatten. Vi presenterar i dag för första gången en egen politisk plattform inför ett val med våra viktigaste prioriteringar för de kommande åren.

Full sysselsättning

I dag har vi en situation med massarbetslöshet, värst är situationen för ungdomarna. Den borgerliga regeringen har ensidigt prioriterat skattesänkningar i stället för investeringar i nya jobb och det som bygger Sverige starkt. Det behövs en ny och riktig arbetslinje som skapar goda förutsättningar för ett bra företagsklimat, som stärker individers kompetens och minskar klyftorna i samhället. LO:s krav är att:

  • Omfattande investeringar i infrastruktur, bostäder och energi genomförs.
  • Omställningen i arbetslivet måste underlättas. Därför måste arbetsmarknadspolitiken stärkas och arbetslöshetsförsäkringen radikalt förbättras genom höjda tak, högre ersättning och att fler omfattas.
  • Mer resurser tillförs skolan på bred front. Alla unga arbetslösa ska inom 90 dagar också ha rätt till jobb eller relevant praktik- eller utbildningsplats.

Ett bättre och tryggare arbetsliv

Tempot och stressen i arbetslivet har ökat. Arbetsvillkor och arbetsmiljö har försämrats för stora grupper och de otrygga anställningarna har blivit fler. Den osunda konkurrensen med dåliga villkor gör att många slås ut från arbetslivet, vilket också skadar samhället i stort. LO är för rörlighet på arbetsmarknaden och över gränserna, men det måste bli ordning och reda. LO:s krav är att:

  • Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad och Laval-lagen som möjliggör lönedumpning i Sverige ska rivas upp.
  • Alla ska ha rätt till heltid och att Lagen om anställningsskydd (LAS) förändras för att begränsa visstider.    
  • En nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet införs och mer resurser tillförs företagshälsovården.

En bra och utvecklad välfärd.

En bra och utvecklad välfärd minskar klyftor och bygger samhället starkt. I dag utarmas välfärden. Omsorgen om äldre och barn försämras när resurserna minskar och personalen sliter ut sig. Skolresultaten försämras och skiktas efter föräldrarnas klass och bakgrund. Det är både ovärdigt och osmart. En bra skola, en fungerande vård och en trygg omsorg är viktiga delar i ett jämlikt samhälle och en förutsättning för stark och hållbar tillväxt. LO:s krav är att:

  • Statsbidragen till kommuner och landsting ökas rejält för att kvaliteten ska höjas i skolan, vården och i omsorgen och för att fler ska anställas i verksamheterna.
  • Vinstdriften i välfärden stoppas. Vinstdriften får aldrig vara styrande i välfärden, den fria etableringsfriheten för friskolor avskaffas, de anställdas villkor förbättras och vinstutdelningarna begränsas kraftigt. Kommuner och landsting ska ha ansvar för att kunna bestämma över bemanning, etableringar och kvalitet.
  • En mänskligare sjukförsäkring med höjda tak och ett utförsäkringsstopp införs.

Sveriges löntagare behöver en ny politik och en ny regering. Under åtta år har alliansregeringen prioriterat massiva skattesänkningar i stället för andra satsningar, mest till dem som tjänar mest, utan att det har gett fler jobb och med enda resultat att klyftorna i Sverige ökar snabbast i hela OECD-området.

Sverige kan bättre.

Det är dags att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem. Vi tror på en framtid där ledstjärnan inte är egoism och var och en för sig. Där drivkraften inte är rädsla och oro över att förlora jobbet eller att bli sjuk. En framtid där trygghet i stället föder mod. Vi är övertygade om att ett samhälle där klyftorna minskar också leder till att alla får det bättre, rik som fattig, gammal som ung.

 

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Tobias Baudin, 1:e vice ordförande LO

Ingela Edlund, 2:e vice ordförande LO

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO

Annelie Nordström, ordförande Kommunalarbetareförbundet

Anders Ferbe, ordförande IF Metall

Lars-Anders Häggström, ordförande Handelsanställdas förbund

Jan Rudén, ordförande Seko

Johan Lindholm, ordförande Byggnadsarbetareförbundet

Lars Lindgren, ordförande Transportarbetareförbundet

Per-Olof Sjöö, ordförande GS

Hans-Olof Nilsson, ordförande Livsmedelsarbetareförbundet

Ella Niia, ordförande Hotell och Restaurangfacket

Hans Öhnlund, ordförande Fastighetsanställdas Förbund

Jonas Wallin, ordförande Elektrikerförbundet

Jan-Henrik Sandberg, ordförande Pappersindustriarbetareförbundet

Mikael Johansson, ordförande Målareförbundet

Jan Granvik, ordförande Musikerförbundet