Fråga facket Fråga facket

Varför ska unga gå med i facket?

Ung i facket Är det ungdomarna eller facket som det är fel på? Den frågan kommer naturligt när man får veta att bara var tredje ung anställd är medlem fackligt ansluten idag. Det är en halvering jämfört med mitten av 1990-talet. Ungdomarna är framtiden, brukar vi säga. Men om inte ungdomarna vill bli medlemmar; hur ser då framtiden ut för facket?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetet 30 november 2012

Är det ungdomarna eller facket som det är fel på? Den frågan kommer naturligt när man får veta att bara var tredje ung anställd är medlem fackligt ansluten idag. Det är en halvering jämfört med mitten av 1990-talet. Ungdomarna är framtiden, brukar vi säga. Men om inte ungdomarna vill bli medlemmar; hur ser då framtiden ut för facket?

Vi skyller ofta den minskade organisationsgraden på regeringen. Ingen kan väl förneka att a-kasseavgiften spelar roll för beslutet om att gå med i facket, när det kan kosta mer än 700 kronor i månaden att vara med i facket och arbetslöshetsförsäkringen som det gör till exempel för hotellstäderskan.

Men det är inte hela förklaringen. Vi har frågat många unga och fått veta en hel del om varför unga inte går med i facket. Vi har till exempel inte lagt tillräcklig kraft på att få med oss unga som har en, två eller ibland till och med tre parallella, tillfälliga anställningar på deltid. Det finns anledning till stark självkritik. Det är i alla fall inte de unga som ”det är fel på”.

Jag ser främst tre områden där vi måste bli bättre för att få fler unga i facket.

  1. Informera och organisera. Många unga kan tänka sig gå med i facket, men tar inte steget. Det beror på att man inte vet tillräckligt mycket om facket, att man inte tycker att facket driver ungas frågor, att det är för dyrt eller att man inte fått frågan om att bli medlem. Vi ska berätta om fackets roll – redan i skolan, på arbetsplatser, på festivaler, i sociala medier och på andra platser där unga finns – och självklart också erbjuda medlemskap.
  2. Ta vara på ungas engagemang. Många unga kan tänka sig att ta förtroendeuppdrag i facket, men samtidigt är unga underrepresenterade bland fackligt förtroendevalda. Vi ska se till att unga som vill får vara med och forma fackets prioriteringar och verksamhet.
  3. Driva de frågor som är viktiga för unga vuxna. Vi har inte nått tillräckligt långt när det gäller frågor som är viktiga för unga, till exempel kraven på tryggare anställningar. Vi måste driva de ungas frågor med större kraft gentemot arbetsgivarna om vi ska få unga att gå med i facket.

Mitt svar på frågan i rubriken är: Unga ska vara med i facket för att de i dag eller i morgon kan behöva ha en stark organisation i ryggen; för att de en dag kan behöva hjälp med att hävda sina rättigheter.

Unga ska vara med i facket också för att facket behöver de unga. När vi är många – och många unga – i facket kan vi med större kraft stå emot arbetsgivarnas krav på lägre ingångs- och ungdomslöner och teckna bättre avtal om löner och andra villkor. Men unga ska vara med i facket också för att det är där som vi diskuterar hur vi har det på jobbet och hur vi kan förändra arbetslivet. Facket behöver de unga för att kunna vara och förbli en stark organisation.

Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande