Fråga facket Fråga facket

Varför ska unga utan rika föräldrar bära kostnaderna för bostadsrallyt?

Unga utan kapitalstarka föräldrar får betala när staten försöker dämpa bostadsrallyt. LO anser att bördorna ska fördelas rättvisare, och då måste förslagen om nya amorteringskrav dras tillbaka, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och LO-ekonomen Torbjörn Hållö.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Expressen 10 september 2017

Vi håller med om att utvecklingen av bostadspriserna och hushållens skuldsättning är ett stort problem. 

Men att införa ytterligare ett krav på amorteringar som gör det ännu svårare för arbetare att köpa sin bostad är fel väg att gå. Vi tycker därför förslaget om ett nytt amorteringskrav bör dras tillbaka. Låt oss förklara varför.

Redan i dag är det svårt för LO-medlemmar att köpa en bostad. Bolånetak och amorteringskrav har gjort att unga som inte har rika föräldrar helt enkelt inte har råd att köpa en egen bostad.

Svenska bostadspriser stiger 

Att svenska bostadspriser de senaste åren stigit mer än i nästan alla andra EU-länder är förstås inte bra. Och det finns ett stort behov av nya reformer för att dämpa den osunda utvecklingen på bostadsmarknaden. Men de reformer som hittills införts har haft ett ensidigt fokus på att begränsa hushållens möjligheter att låna till sitt bostadsköp.

Först infördes ett bolånetak som ökade kravet på den egna insatsen vid köp. Förra året infördes ett amorteringskrav som ställde krav på månatlig amortering. 

Nu är det återigen vanliga löntagares möjlighet att köpa sin bostad som ska inskränkas. Det nya förslag som ligger på regeringens bord innebär att ytterligare ett skärpt amorteringskrav införs för låntagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten. Något som ska läggas på de redan gällande amorteringskraven.

Unga arbetare ska inte betala för problemen på bostadsmarknaden

Det är orimligt att unga LO-arbetare ska bära den största delen av kostnaderna för de stora problemen på bostadsmarknaden. Skuldkvoter och amorteringskrav försvårar för unga vuxna som inte har välbärgade föräldrar att köpa sin egen bostad. Reformerna har lett till att ojämlikheten på bostadsmarknaden ökat.

LO anser att bördorna måste fördelas rättvisare.

Idag råder exceptionellt generösa skattevillkor för den som köper en dyr och exklusiv bostad. Vinnarna är en röststark välmående medelklass i storstadsområdena.

Men trots detta så är politikerna märkbart ovilliga att reformera skatterna. Resultatet är att unga löntagare utan kapitalstarka föräldrar pressas allt längre bort från bostadsmarknaden. Det gör att klyftorna växer. Men också att det blir svårare att hitta rätt arbetskraft när höga bostadspriser stänger ute löntagare från allt fler städer.

Nu är det återigen vanliga löntagares möjlighet att köpa sin bostad som ska inskränkas.

Vi menar att riskerna på bostadsmarknaden framöver i stället bäst dämpas genom en kombination av insatser:

1. Goda villkor för nyproduktion. Alla kommuner måste hjälpa till att lösa bostadsbristen.

2. Rejäla krav på att bankerna är välkapitaliserade. Det bästa skyddet för att problem på bostadsmarknaden inte ska resultera i finansiell oro är att bankerna har ordentligt med äkta eget kapital. Så är inte fallet i dag.

3. Gör en översyn av skatterna. LO har länge legat på för att en stor skatteöversyn ska genomföras där skatten på boende ingår.

Vårt budskap är tydligt: låt inte LO-medlemmarna bära kostnaderna för bostadsrallyt!

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande

Torbjörn Hållö, LO-ekonom