Fråga facket Fråga facket

Varje vecka dör någon på jobbet

Arbetsmiljö LO och S: Arbetsmiljöverket måste ges muskler att hindra olyckor som den på koksverket i Luleå.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Aftonbladets webb den 23 oktober 2013.

Torsdag den 17 oktober omkom två inhyrda arbetare vid koksverket på SSAB i Luleå. De skulle tömma resterna i en cistern när något gick väldigt snett. Mängder med tjära vällde ut och begravde dem levande. På samma område omkom 2011 en annan inhyrd arbetare. Hans arbetskamrat skadades svårt när de båda gjorde ett jobb åt företaget Nordkalk. Men listan är längre än så. I augusti omkom en asfaltarbetare då en timmerstock föll av ett timmerbord vid sågverket i Ramkvilla. I juni omkom en byggnadsarbetare vid arbeten på Citybanan. Det var den fjärde dödsolyckan i arbetet med Citybanan.

Ja, listan är längre än så. Varje vecka dör någon i en arbetsolycka och räknar man även in alla som dör av arbetssjukdom och självmord orsakade av arbetet blir det minst 1 400 per år. I dag på Skyddsombudens dag uppmanar vi regeringen att investera istället för att spara på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Alltför många företag klarar inte av säkerheten. Framför allt inte när entreprenörer tas in. Entreprenören har visserligen ansvaret för sina anställda, och ska också ha det. Men beställaren av ett arbete har också ett ansvar. Här behövs en skärpning i arbetsmiljölagen om att beställaren ska se till att det finns utrymme för en bra arbetsmiljö. Socialdemokraterna har i höst motionerat om ett sådant beställaransvar.

LO-förbundens regionala skyddsombud rapporterar att Arbetsmiljöverkets inspektioner har blivit kortare, färre och många gånger av lägre kvalité. Inspektörer på Arbetsmiljöverket håller med. I Alliansregeringens första budget år 2007 minskade anslagen till Arbetsmiljöverket med 160 miljoner kronor. Hälften av tjänsterna vid huvudkontoret försvann och antalet inspektörer minskade från 360 till 250. Antalet arbetstagare per inspektör ökade från 11 000 till nästan 17 000. Det är långt över ILO:s rekommendation om en inspektör per 10 000 arbetstagare.

Denna neddragning och regeringens påbud att Arbetsmiljöverket ska informera mer och inspektera mindre bäddar för en sämre arbetsmiljö. Antalet arbetsolyckor ökar också, främst bland yngre män. Mycket oroande är också den ökande andelen unga kvinnor med psykisk ohälsa.

Arbetsmiljöverket måste få tillbaka sina muskler. Socialdemokraterna avsätter i sin budgetmotion 100 miljoner kronor extra till Arbetsmiljöverket. Då kan verket åter inspektera, ställa krav och även komma tillbaka och se om kraven är uppfyllda.

På SSAB hade de inte gjort något återbesök.

Torbjörn Johansson, Avtalssekreterare, LO

Raimo Pärssinen, Riksdagsman, Socialdemokraterna

Sten Gellerstedt, Utredare, LO

 

Läs mer om Skyddsombudens dag här.