Fråga facket Fråga facket

Vi kräver att S sätter tryggheten främst

Socialdemokraterna måste ta ett större ansvar för att lösa otryggheten på arbetsmarknaden. Fler skarpa reformförslag som stärker våra medlemmar kan även vända opinionen. Därför kräver vi bland annat höjd pension, stopp för sms-anställningar och att det ska bli enklare att få a-kassa. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson och Therese Guovelin, LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Svenska Dagbladet 29 maj 2018

En av vår tids största utmaningar är otryggheten på arbetsmarknaden. Deltidsanställningar och delade turer är vanligast bland kvinnor i LO-yrken, som undersköterskor, barnskötare, butiksbiträden och servitriser. Att minska otrygghet ger kvinnor makt och pengar de har rätt till, och bidrar samtidigt till att lösa den välfärdskris Sverige ännu bara tvingats smakat på.

LO vet att Socialdemokraterna har den kapacitet som krävs för att driva igenom verkliga förändringar för våra medlemmar. Trots ett knepigt parlamentariskt läge har man bland annat återinfört avdragsrätt för fackföreningsavgiften och höjt såväl barnbidraget som taket i a-kassan. Vi vill att Socialdemokraterna fortsätter på den inslagna vägen.

 Därför kräver vi att partiet går till val på följande reformer:

1. Trygga anställningar. I vanliga LO-yrken – i sjukvården, barn- och äldreomsorgen, detaljhandeln och restaurangbranschen – är kvinnors otrygghet som störst. Anledningarna? Allmän visstid, sms-anställningar, delade turer och hyvling av arbetstiden är exempel på arbetsgivarnas metoder för att krympa anställdas trygghet. LO kväver att detta stoppas. Kvinnor ska kunna försörja sig på sitt jobb och ha makt över sin tid. I dag får hälften av alla kvinnor i LO-yrken bara deltid, fastän de flesta vill arbeta mer. Därför vill LO att den som bara har erbjudits deltid eller visstid, får rätt att säga upp sig på dagen. Det pressar arbetsgivarna att erbjuda trygga anställningar, eftersom personal med otrygga anställningar inte längre kan tas för given. 

2. Fungerande a-kassa. Arbetslösheten är låg. Men konjunkturer vänder. Då är arbetslöshetsförsäkringen en hörnsten i bryggan vidare i livet. I dag har bara en av fyra arbetslösa rätt till a-kassa. De med sämst anställningsvillkor har svårast att få ersättning. De är inte sällan kvinnor i LO-yrken. LO kräver att det blir enklare för fler att få rätt till ersättning.

3. Stopp för sexuella trakasserier. Arbetsgivare är skyldiga att förebygga risken för trakasserier från chefer och kollegor. Men i serviceyrken är risken större att  utsättas av brukare, gäster  och patienter. Då finns inte samma skydd. Service går inte att ge utan att ge av sig själv.Just därför ökar riskerna. Dessutom ökar otrygga anställningar i sig risken. LO kräver därför ett kraftfullt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

4. Barnomsorg på rätt tider. Det finns en grupp löntagare som oftare än alla andra jobbar när de flesta är lediga; kvinnor i LO-yrken. Bristen på kvälls- och helgöppna förskolor gör deras liv svårt. Värst är det för ensamstående. Både för att de tvingas pussla med barnvakter och för att barnen missar den viktiga förskolan. LO kräver därför barnomsorg på alla arbetstider. 

5. Höjd pension. Att jobba i ett LO-yrke ökar risken att bli fattig som gammal. Omkring hälften av alla LO-kvinnor blir fattigpensionärer. LO kräver en pension på minst 70 procent av lönen. Därför måste staten höja inbetalningarna till pensionen med två procent. 

När väljarna nu peppras med analyser av opinionsläget vill LO att Socialdemokraterna väljer att prata om två av Sveriges verkliga problem. Dels de otrygga anställningarna som kvinnor i LO-yrken har, dels att Sverige står mitt i en växande välfärdskris – där varken resurser eller personal räcker till. Reformer för att minska kvinnors otrygghet i arbetslivet hanterar båda.  

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande

Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande