Fråga facket Fråga facket

Vi möter rädda och tysta arbetstagare

Arbetskraftsinvandring är viktigt för Sverige. Brist på nyckelpersoner och flaskhalsar på arbetsmarknaden drabbar hela samhällsekonomin. Men att därifrån, utan förbehåll, hylla och försvara dagens system är inte rimligt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Svenska Dagbladet 15 juni 2014

I debatten om arbetskraftsinvandring förekommer det tyvärr en hel del felaktigheter och medvetna osanningar. Almegas chefsideolog Ulf Lindberg påstår (8/6) att LO är motståndare till arbetskraftsinvandring. Det är inte sant. Det finns ingen facklig logik i att skada företag där vi har medlemmar. Lindbergs beskrivning av arbetstillståndssystemet rymmer både omfattande och återkommande oriktigheter. Rimligtvis är det ett medvetet försök att skyla över bristerna i dagens system.

Vi kräver ett bättre system som leder till mindre missbruk där ytterst arbetstagarna blir drabbade.

Vi får in mängder med rapporter på hur migrantarbetare utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Några allmänt kända exempel är skogsarbetarna från Kamerun och bärplockarna från Thailand som fick undermåliga bostäder, långa arbetsdagar och alldeles för låga löner. Inom LO:s område tyder mycket på att låga löner och dåliga arbetsvillkor är mer av en regel än undantag. Vi möter dessa arbetstagare dagligen. Vi organiserar och vi försvarar arbetstagare mot arbetsgivare som medvetet utnyttjar dessa arbetares svaga ställning och utsatthet. Vi möter rädda och tysta arbetstagare eftersom regelverkets konstruktion gör att dåliga arbetsvillkor är grund för utvisning. Ofta utan möjlighet till kompensation.

Enligt Migrationsverket förekommer ett omfattande missbruk av regelverket rörande arbetskraftsinvandring. LO gör inte någon annan bedömning. För att komma tillrätta med missbruket föreslår LO ett antal förändringar.

Först och främst vill vi att det arbetserbjudande som arbetarna får av sin arbetsgivare för att komma hit och jobba ska vara juridiskt bindande. Det ska vara straffbart att inte hålla det man lovar. Arbetsmarknadsprövningen är en annan sorts seriositetsgranskning. Den skulle sannolikt få slut på de många tusen oseriösa ansökningar som Migrationsverket i dag tvingas hantera och avslå. Vi vill även att samhället ska ha möjlighet att kräva att arbetsgivaren lever upp till en rimlig nivå av skötsamhet. Därtill vill LO också ha en snabbare väg till permanent uppehållstillstånd, gärna från dag ett. Slopat krav på ideliga förlängningsansökningar minskar migrationsverkets belastning ytterligare. Även utan resursförstärkningar skulle handläggningstiden gå att halvera eller mer.

LO:s förslag visar att goda arbetsvillkor går att kombinera med seriösa företags behov och intressen. På så vis skulle det svenska systemet kunna bli en internationell förebild.

THORD INGESSON

migrationspolitisk expert LO