Fråga facket Fråga facket

Vi ska jaga regeringen genom valrörelsen

Arbetsmarknad I dag besöker jag som LOs vice ordförande Gävle. LO har inlett en rekordlång valrörelse där målet är en ny regering och en ny politik. Massarbetslösheten måste brytas. Idag går omkring 400 000 arbetslösa. 70 000 svenskar har i dag varit arbetslösa i två år eller längre. Det är ökning med omkring 200 procent sedan alliansregeringen tillträdde år 2006. Osäkra anställningar blir vanligare – även högre upp i åldrarna. Och allt fler kvinnor väljer att arbeta deltid för att kunna ta hand om familjen. Det här är frågor som den nuvarande regeringen inte löst.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetarbladet 22 januari 2014

Arbetsförmedlingen sitter fast i ett krångligt regelverk som leder till ineffektivitet i arbetslöshetsbekämpningen. Kostnaderna för arbetslösheten tynger många kommuner (däribland Gävle) genom ökade kostnader för socialbidrag och lägre skatteintäkter. Samtidigt är passiviteten från regeringen slående. Nyligen aviserade arbetsmarknadsminister Svantesson att inga satsningar mot arbetslösheten är att vänta under valåret 2014.
Under 2013 intervjuade LO 22 617 medlemmar över hela Sverige om vilka frågor de tycker är viktigast att driva under valåret 2014. 769 LO medlemmar i Gävleborgs län har svarat på våra frågor. De prioriterar bland annat: En skarp politik mot den höga arbetslösheten, en bättre a-kassa, en mer human sjukförsäkring, ett stopp för vinstdriften i välfärden och en tydlig begränsning av de tillfälliga anställningarna. Det kommer att bli vår uppgift att säkerställa att det är löntagarnas frågor som dominerar valrörelsen 2014.

Jag besöker idag bland annat Korsnäs. En konkurrensutsatt industri, beroende av en klok ekonomisk politik. Vi vill visa att jobben inte blir fler genom att politiken backar och ställer sitt hopp till marknadskrafterna. Det krävs mer samverkan mellan politik, näringsliv, fackliga organisationer och utbildningsväsendet. LO har presenterat ett omfattande investeringsprogram där vi föreslår investeringar i välfärd och infrastruktur före fortsatta skattesänkningar. När svenska elevers kunskaper faller snabbast i den industrialiserade världen så kan vi inte fortsätta den borgerliga regeringens omfattande skattesänkarpolitik.
Vi kommer att jaga regeringen genom valrörelsen. Vi kommer att fråga varför de har prioriterat sänkta skatter på bekostnad av fler jobb.
Kort sagt: Sverige behöver en ny regering. Nu börjar valrörelsen.

Tobias Baudin
Vice ordförande LO