Fråga facket Fråga facket

Vi tar kampen när ni jobbar hemifrån

LO: Nu måste arbetsgivarna skydda de anställda från smitta om samhället ska fungera


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 3 april 2020

DEBATT. Undersköterskor som vårdar coronasmittade med otillräcklig skyddsutrustning, butiksanställda som möter hundratals kunder varje dag, chaufförer som kör överfulla bussar och ordningsvakter som arbetar nära människor på offentliga platser.

Det är några exempel på LO-förbundsmedlemmar som just nu tvingas riskera sin hälsa för att de gör sitt jobb.

När myndigheterna uppmanar alla som kan att jobba hemma är det LO-förbundsmedlemmar som håller samhället igång. För utan sjukvård, äldreomsorg och transporter blir det vardagliga livet omöjligt. Utan mataffärer, förskolor och sophämtning stannar Sverige. De arbetsuppgifterna kan inte utföras hemifrån.

Det är våra medlemmar som nu måste fortsätta att trängas i kollektivtrafiken och slita ännu hårdare på jobbet när fler än vanligt är sjuka. De står i frontlinjen i kampen mot viruset. Och alltför ofta utan tillräckligt skydd.

Särskilt allvarlig är situationen i sjukvård och hemtjänst. Välfärden lider redan som det är av brist på resurser, och nu slår kommuner även larm om brist på skyddsmaterial. Detta måste givetvis lösas. Hur mycket kan samhället kräva av människor som redan slitit hårt under stress och underbemanning i åratal?

Andra utsatta yrkesgrupper är bussförare och tågvärdar. En enkel skyddsåtgärd är till exempel att stänga de främre dörrarna i bussarna. Ändå visade en kartläggning från Kommunal nyligen att flera arbetsgivare inom kollektivtrafiken säger nej till detta, med hänvisning till förlorade biljettintäkter.

De prioriterar alltså pengar framför sina anställdas hälsa.

På de skånska Pågatågen stoppade skyddsombuden nyligen all kontroll av biljetter på grund av smittrisken. Efter diskussioner med arbetsgivaren hävdes skyddsstoppet. Nu ska personalen kontrollera biljetter så länge det inte är för trångt att ta sig fram. 

Även i dagligvaruhandeln är riskerna nu stora. En butiksanställd i kassan kan möta över tusen kunder om dagen, på en armlängds avstånd. En del arbetsgivare har nu satt upp plexiglas vid kassorna men fortfarande arbetar många butiksanställda helt utan skydd.

Samtidigt är det inget nytt att LO-förbundsmedlemmar utsätts för hälsorisker i sitt arbete. Enbart under 2018 anmäldes 9 082 arbetssjukdomar, och de flesta som drabbades var kvinnor. Detta riskerar givetvis att förvärras under en akut hälsokris som nu.

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att arbetsplatsen är säker och sund för arbetstagarna. I det ingår givetvis att skydda de anställda från smitta. Det handlar om livsviktig skyddsutrustning, goda säkerhetsrutiner, fördelning av resurser och organisering av arbetet.

Seriösa arbetsgivare inser detta och genomför de nödvändiga förbättringar av smittskyddet som krävs. Men inte alla.

Vi tänker inte acceptera att våra medlemmar utsätts för i värsta fall livsfarlig smitta för att de gör sitt jobb. Vi förutsätter att alla arbetsgivare med tanke på läget, nu omgående ser över skyddet för sin personal.

Det här är en ny och akut situation, det räcker inte att grunda sina beslut på gamla undersökningar och referenser. Smittskyddet måste få högsta prioritet.

De anställdas hälsa måste sättas främst. Rätten till ett arbete ska också vara rätten till ett gott arbete. Ett arbete som ger trygghet och hälsa, inte otrygghet och sjukdom.


Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande