Fråga facket Fråga facket

Vi välkomnar förhandlingar om utbildningsjobb

LO välkomnar att Svenskt Näringsliv i flera delar uppskattar modellen med utbildningsjobb, skriver Karl-Petter Thorwaldsson med flera i en replik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på svd.se 10 juni 2017

60 procent av de som är inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen är idag födda utomlands. Nyanländas arbetsmarknadsetablering är helt klart en ödesfråga för Sverige.