Fråga facket Fråga facket

Facket och EU – så funkar det

Internationellt Sverige har nu varit med i EU i snart 25 år. Även om arbetsmarknadspolitik och lönebildning hör till det som medlemsstaterna i huvudsak själva ska sköta har det under dessa 25 år blivit allt mer uppenbart att EU påverkar både dessa och andra områden där svensk fackföreningsrörelse är aktiv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hur EU påverkar oss och hur vi kan påverka EU

EU stiftar lagar, bland annat om arbetsmiljö och likabehandling, som direkt berör våra medlemsgrupper. Det är därför viktigt att fackligt förtroendevalda och funktionärer har god kunskap om hur EU fungerar, på vilka sätt det som händer i EU kan påverka oss i Sverige och hur vi kan påverka EU.

Mot den bakgrunden har LO, TCO och Saco gemensamt tagit initiativ till denna lärobok om fackföreningsrörelsen och EU. Förhoppningen är att den ska utgöra ett användbart underlag för alla som arbetar med, och är intresserade av, fackliga frågor i EU.

Skribenter:  Kerstin Ahlberg och Margareta Edling