Fråga facket Fråga facket

Avtalsförsäkringar - Avtalspension


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Ålderspension

I ditt kollektivavtal finns en avtalspension som kompletterar den ålderspension du får från det allmänna pensionssystemet. Du kan själv välja hur avtalspensionen ska förvaltas och du kan också anpassa den efter din familjesituation. På vissa avtalsområden kan man även omvandla behållningen på arbetstidskonto till pensionspremie i avtalspensionen.

Premiebefrielseförsäkring

Försäkringen övertar arbetsgivarens inbetalning av pensionspremie vid sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta och föräldraledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse/adoption samt vid graviditetspenning.

Läs gärna mer om dina avtalsförsäkringar här.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!