Fråga facket Fråga facket

Med eller utan kollektivavtal


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Medlemskap och kollektivatal ger rättigheter

För samtliga anställda gäller lagen om anställningsskydd, diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen, arbetstidslagen, semesterlagen och arbetsmiljölagen.

Utöver de lagstadgade rättigheterna kan anställda ha förmåner beroende på om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal och om arbetstagaren är medlem i facket som tecknat kollektivavtalet med arbetsgivaren. Här följer en uppräkning av hur rättigheterna skiljer sig åt beroende på om du är med i facket eller inte och om det finns kollektivavtal på din arbetsplats eller inte: 

Medlem anställd hos arbetsgivare som tecknat kollektivavtal:

 • Kan hävda sina rättigheter enligt kollektivavtalet
 • Löneskydd
 • Löneökning
 • Förhandlingsstöd av facket
 • Medbestämmande genom facket
 • Tolkningsföreträde genom facket
 • Rättshjälp
 • Skadestånd
 • Kollektiva försäkringar
 • Fackets försäkringar

Medlem anställd hos arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal:

 • Förhandlingsstöd av facket
 • Rättshjälp
 • Fackets försäkringar

Eftersom det inte finns något kollektivavtal har denna medlem inte rätt till:

 • Att hävda sina rättigheter enligt kollektivavtalet
 • Löneskydd
 • Löneökning
 • Medbestämmande genom facket
 • Tolkningsföreträde genom facket
 • Skadestånd
 • Kollektiva försäkringar

Ej medlem anställd hos arbetsgivare som tecknat kollektivavtal

Kollektivavtalade försäkringar gäller.

Den oorganiserade har inte rätt till nedanstående (facket kan däremot hävda avtalet, dvs kräva att arbetsgivaren ska följa det överenskomna kollektivavtalet):

 • Kan hävda sina rättigheter enligt kollektivavtalet
 • Löneskydd
 • Löneökning
 • Förhandlingsstöd av facket
 • Medbestämmande genom facket
 • Tolkningsföreträde genom facket
 • Rättshjälp
 • Skadestånd
 • Fackets försäkringar

Ej medlem anställd hos arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal

En oorganiserad anställd hos en arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal står utan det som inte regleras i lagstiftning. Den har ingen rätt till något av detta:

 • Kan hävda sina rättigheter enligt kollektivavtalet
 • Löneskydd
 • Löneökning
 • Förhandlingsstöd av facket
 • Medbestämmande genom facket
 • Tolkningsföreträde genom facket
 • Rättshjälp
 • Skadestånd
 • Kollektiva försäkringar
 • Fackets försäkringar

Om avtalsförsäkringar

Om medlemsförsäkringar

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!