Fråga facket Fråga facket

Semesterersättning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Rätt till semesterdagar

Enligt semesterlagen har du rätt till semesterledighet, semesterlön eller semesterersättning.

Semesterledighet

Du har enligt lag rätt till 25 semesterdagar varje semesterår (semesteråret pågår från den 1 april ett år till den 31 mars påföljande år). Har du påbörjat din anställning efter den 31 augusti har du bara rätt till fem semesterdagar det semesteråret.

Obs! Ditt kollektivavtal kan ge dig rätt till fler semesterdagar.

Semesterlön

Året före varje semesterår kallas intjänandeår och det är då du tjänar in din semesterlön. Som huvudregel har du rätt till semesterlön för varje semesterdag, alltså 25 dagar betald semester.

Om du inte har arbetat hela intjänandeåret, t ex pga sjukdom eller föräldraledig mer än 180 dagar eller för att anställningen påbörjades under intjänandeåret, så har du rätt till ett mindre antal dagar med betald semester.

Hur många dessa dagar är beror på omfattningen av frånvaron eller när anställningen påbörjades och beräknas enligt en särskild formel som framgår av semesterlagen. Det kan alltså vara så att du har rätt att vara ledig 25 dagar, men att du bara har rätt till semesterlön några av dessa.

Semesterlönen motsvarar den ordinarie lönen samt ett semestertillägg. Du får således en något högre lön under din semester.

Semesterersättning

Om anställningen upphör innan du fått din semesterlön ska den betalas ut i form av semesterersättning senast en månad efter anställningens upphörande. Eftersom semesterlön tjänas in året före och eftersom arbetstagaren har möjlighet att spara semesterdagar finns ofta innestående semesterlön när anställningen avslutas.

Spara semester

Du har rätt att spara fem semesterdagar per år som du kan ta ut vid ett senare tillfälle.

Kollektivavtal kan ge mer

Många kollektivavtal har mer generösa villkor än semesterlagen. Det kan t ex vara högre semestertillägg (någon procent högre än de 12 procent som lagen ger alla) eller fler semesterdagar. Ibland har man rätt till betald semester redan det första semesteråret.

Det är därför viktigt för dig att känna till om din arbetsgivare har kollektivavtal. Kontakta ditt fackförbund om du känner dig osäker.

Läs mer i skriften Jobbet och lagarna - Semesterlagen (pdf)

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!