Fråga facket Fråga facket

Sjukpenning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Betalas av Försäkringskassan

Från sjukdag 15 betalar försäkringskassan sjukpenning. Ersättningen är 77,6 procent (80x0,97) och maxbeloppet något lägre än de första två veckornas 7,5 prisbasbelopp. Efter 364 dagar sjunker ersättningen till 72.75 procent (75x0,97).

Beloppet baseras på din sjukpenninggrundande inkomst som är din beräknade årsinkomst av arbete.

Är du arbetslös kan du få högst 486 kronor per dag som motsvarar a-kassan, eftersom sjukpenning betalas ut sju dagar per vecka och a-kassan bara fem dagar per vecka.

Kriterier

Du kan få sjukpenning om:

  • din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel, 
  • du har en sjukdom, 
  • du har en sjukpenninggrundad inkomst, 
  • du har sjukpenningdagar kvar.

Alla kriterier måste vara uppfyllda. Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och beslutar om du har rätt till ersättning.

Medicinska skäl

Det är enbart medicinska skäl som nedsätter arbetsförmågan som gör att du har rätt till sjukpenning - inte ålder, sociala skäl, geografi eller arbetsmarknadssituationen.

Max antal dagar

Du kan få sjukpenning högst 364 dagar inom loppet av 450 dagar. Har det gått 90 dagar mellan sjukdomsperioderna så börjar man om från noll, annars läggs perioderna ihop.

Efter 364 dagar med sjukpenning kan du, om du fortfarande är sjuk, ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå.

Rehabiliteringskedja 

1 juli 2008 infördes en så kallad rehabiliteringskedja som innebär att Försäkringskassan ska pröva din arbetsförmåga i olika steg. 

Efter 90 dagar prövas du mot andra arbetsuppgifter hos din arbetsgivare och efter 180 dagar prövas din arbetsförmåga mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Är du arbetslös kommer du att prövas mot hela arbetsmarknaden redan dag ett.

Finns det särskilda skäl kan prövningen mot hela arbetsmarknaden skjutas upp, om det finns en tydlig plan om återgång till arbete hos arbetsgivaren. Detsamma gäller om det anses oskäligt att pröva arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden t ex om du lider av en mycket allvarlig sjukdom.

Hel eller deltid

Sjukpenning betalas ut som hel, trefjärdedels, halv eller kvarts ersättning beroende på om du är hel- eller deltidssjukskriven.

Kollektivavtal ger mer

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas försäkringar som kompenserar för inkomstbortfall om du tjänar mer. Ta kontakt med en försäkringsinformatör i ditt fackförbund för att få veta mer om vad som gäller för dig. 

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!