Fråga facket Fråga facket

Avsked


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Allvarlig misskötsamhet

Om arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren så kan det vara grund för avskedande. Exempel på sådana omständigheter är allvarlig misskötsamhet i arbetet eller brott, framför allt om dessa är riktade mot arbetsgivaren.

Omedelbar verkan

Ett avskedande innebär att anställningen upphör med omedelbar verkan utan rätt till uppsägningstid. Avskedandet får inte ske enbart på grund av omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!