Fråga facket Fråga facket

Turordningsregler


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Sist in först ut

Huvudregeln för turordning vid uppsägningar är sist in, först ut. Det betyder enligt lagen att arbetstagare med längre anställningstid har företräde till fortsatt anställning framför arbetstagare med kortare anställning. Dock måste arbetstagarna alltid ha tillräckliga kvalifikationer för det arbete som ska utföras. Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare undanta högst tre arbetstagare som arbetsgivaren bedömer har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

Arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har förtur till återanställning. Arbetstagaren måste ha varit anställd i minst tolv månader de senaste tre åren. Arbetstagaren ska meddela att hen vill använda sin rätt till återanställning. Förturen till återanställning gäller i nio månader.

Avtalsturlista

Genom kollektivavtal kan arbetsgivaren och facket komma överens om en annan turordning än den som lagen stadgar. Det upprättas då en så kallad avtalsturlista som gäller för samtliga anställda, även de som inte är medlemmar i facket. En avtalsturlista får inte vara otillbörlig eller diskriminera någon.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!