Fråga facket Fråga facket

Fackets roll i biståndspolitiken

Internationellt LO vill lyfta fram ett fackligt perspektiv inom bistånds- och utvecklingspolitiken.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tegelarbetare i Nepal
Foto: Union to Union

Union to Union

Union to Union är LOs, TCOs och SACOs samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingssamarbete. Fackliga organisationer inom LO, TCO och SACO kan söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige. 

En viktig uppgift för Union to Union är att stödja uppbyggnaden av fria och demokratiska fackliga organisationer i världen. Starka fackföreningar är ett av de viktigaste instrumenten för att genomdriva förändringar i ett land och motverka fattigdom. När människor organiserar sig, kräver sina rättigheter och rimliga villkor i arbetet så kan de förändra maktstrukturer och därmed hela samhällen.

Läs mer på Union to Unions hemsida

Olof Palmes internationella center

Olof Palmes internationella center har 27 medlemsorganisationer, bland annat LO och alla LO-förbund. Palmecentrets medlemsorganisationer har stor erfarenhet och kunskap om folkrörelsers roll i demokratiarbetet. Denna erfarenhet ger unika möjligheter att stödja andra. Palmecentret sprider också kunskap och bildar opinion i frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och fred.

Ett samarbetsavtal med Sida finansierar större delen av biståndsprojekten men de pengar som Palmecentrets solidaritetsfond samlar in är helt avgörande för verksamheten.

Läs mer på Olof Palmes internationella centers hemsida

Så ska rätten att organisera sig fackligt stärkas

Det fackliga utvecklingssamarbetet som LO bedriver syftar till att stödja oberoende och demokratiska fackliga organisationer i arbetet för anständiga arbetsvillkor och bättre levnadsvillkor, för såväl kvinnor som män. Rätten och möjligheten att organisera sig fackligt, utan risk för kränkningar, måste förverkligas för alla i världen.

  • LO tror på att samarbete och fattiga människors egen medverkan är det bästa sättet att forma en god biståndspolitik på. Därför arbetar LO aktivt för att bistånds- och utvecklingspolitiken ska få ett folkrörelseperspektiv.

Fackföreningsrörelsen och arbetsmarknadens parter ska ha en framträdande roll i biståndspolitiken eftersom erfarenheterna av partssamverkan och hur en framgångsrik arbetsmarknad fungerar är så breda.

  • LO vill att bistånds- och utvecklingspolitiken tydligt ska visa vägen vad gäller mänskliga rättigheter i arbetslivet. Därför ska det vara tydligt hur regeringen tänker bidra till att fler statligt ägda företag sluter internationella ramavtal om företagens ansvar för att respektera mänskliga rättigheter i arbetslivet.