Fråga facket Fråga facket

Arbetarhushållen – i kristider

Rapport Svenska arbetare har sett sin ekonomi försämras under de senaste åren. Marginalerna är i många fall utraderade och även om Sverige nu ser tecken på en förbättring är vändningen ännu inte här.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ekonomiska marginaler för hushåll inom LO-kollektivet 2018-2024

LO-förbundens medlemmar går igenom tuffa ekonomiska tider. När inflationen nådde rekordnivåer ökade hushållens kostnader samtidigt som löner och inkomster inte steg i samma takt.

Vändningen är ännu inte här, trots att prisökningstakten bromsat in. Tvärtom är typhushållens marginaler i slutet av månaden mindre för alla våra typhushåll under 2024 än vad de var under 2023. Att inflationen avtagit innebär inte att den samlade prisnivån fallit tillbaka. Kostnaderna för stora och viktiga utgifter som livsmedel och räntor är fortsatt höga. En del av förklaringen till att 2024 kan bli ännu tuffare än 2023 ligger i att hushållen, under såväl pandemin som inflationskrisen, tagit del av olika former av krisstöd. 2024 har dock de flesta krisstöd fasats ut.

Även om de flesta i Sverige sett sin ekonomi försvagas av prisökningarna har arbetarhushåll drabbats hårdare än tjänstemannahushåll då man inte har samma initiala marginaler. Tjänstemännen har också haft en starkare inkomstutveckling (i procent och kronor) de senaste åren.

Rapporten är skriven av LO-ekonomerna Peter Gerlach och Anna Almqvist.

Arbetarhushållen – i kristider (pdf)

ISBN 978-91-566-3690-5