Fråga facket Fråga facket

Avdragsrätt

Remissyttrande LOs yttrande över Avdragsrätt för fackföreningsavgifter, SOU 2000:65.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning