Fråga facket Fråga facket

Dator, jämlikhet och könsroller

Rapport Tillgången till dator i hemmet och användningen av Internet har ökat dramatiskt bland LOs medlemmar. LOs rapport Dator, jämlikhet och könsroller visar på att både jämlikheten och jämställdheten ökat under perioden 1998 till 2005. Ökningen är större bland arbetare än bland tjänstemän och större bland kvinnor än bland män. Även de något äldre vill i ökande grad ta till sig och utnyttja den nya informationstekniken. I en internationell jämförelse visas att Sverige, tillsammans med Nederländerna, Luxenburg och Danmark, utgör den grupp av länder inom EU där tillgången till Internet är allra högst.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning