Fråga facket Fråga facket

Den svenska oron

Rapport Har oron ökat i Sverige? I så fall för vad? Gäller det generellt eller för bestämda fenomen? Har den ökat i befolkningen överlag, eller snarare i vissa samhällsgrupper?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Illustration: Cristina Jäderberg

Bekräfta oron eller prata om annat

Intresset för känslors roll i den politiska utvecklingen har vuxit sig större under 2000-talet. Det tycks dock vara ont om studier som beskriver förekomsten av olika känslor i befolkningen som helhet, och då framförallt utvecklingen över tid.

Sedan 1986 har SOM-undersökningarna ställt frågor om i vilken grad svenskarna oroar sig för olika samhällsproblem, hur de ser på sin ekonomiska framtid och om de är nöjda med sina liv. Dessa data gör det möjligt att i någon mån bedöma om oron ökar i Sverige och om hur den utvecklar sig i olika samhällsskikt.

Rapporten diskuterar på vilket sätt oron är ett problem och vad den kan få för politiska konsekvenser. Det fenomen som främst är aktuellt att diskutera här är Sverigedemokraternas framväxt. Det handlar också om strategier för att förhålla sig till oron.

Här har i huvudsak tre strategier diskuterats på senare år:

  • En är att gå förbi oron och prata om andra saker.
  • En annan är att bekräfta oron, men försöka ge folk en annan tolkning av vad de känner och ett annat förslag till politiska åtgärder som kan avhjälpa oron.
  • En tredje handlar om att tvärtom satsa allt på ett rakt motsatt budskap och ge skäl för att känna hopp inför en ljusare framtid.

Ladda ned rapporten Den svenska oron (pdf)

Om Jämlikhetsutredningen

Rapporten är skriven av Erik Vestin, fil dr i statsvetenskap, Göteborgs universitet, som en del av LOs Jämlikhetsutredning. Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll och slutsatser.

LOs jämlikhetsutredning har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. 

Läs mer om Jämlikhetsutredningen här