Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska utsikter hösten 2008

Rapport Den totala arbetslösheten beräknas stiga till 7,2 procent nästa år och 7,9 procent året därpå. BNP-tillväxten hamnar 2009 nära noll och återhämtar sig först 2010 då BNP ökar med två procent. Det skriver LO-ekonomerna i sin konjunkturprognos. En förutsättning för detta är att Riksbanken sänker reporäntan så att den i mars hamnar på tre procent. En sådan sänkning är både rimlig och nödvändig när nu inflationstrycket blir lågt och resursutnyttjandet i ekonomin så svagt enligt LO-ekonomerna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning