Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska utsikter hösten 2011

Rapport Idag är den allt annat överskuggande ekonomiska utmaningen den europeiska skuldkrisen. Det som våren 2010 var en akut kris för Grekland har utvecklats till en bred ekonomisk kris för hela Europa. Idag tvingas allt fler europeiska länder betala ohållbart höga riskpremier för sin upplåning. Misstron mot det europeiska banksystemet växer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning