Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska utsikter hösten 2013

Rapport LO-ekonomerna prognos för de kommande åren säger att arbetslösheten kommer att ligga kvar på åtta procent under både år 2014 och år 2015. Därför föreslår LO-ekonomerna ett stimulansprogram på 70 miljarder, vilket skulle ge 100 000 nya jobb.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Investeringar för fler jobb

LO-ekonomerna föreslår en satsning på 70 miljarder kronor, jämfört med 2013 års budget. Det motsvarar cirka 2 procent av BNP. Satsningen är utformad så att den ger stora effekter på tillväxt och sysselsättning, samtidigt som den svarar mot de långsiktiga behoven i välfärden.

En kombination av permanenta och tillfälliga åtgärder föreslås:

  • transfereringar till hushåll (15 miljarder kronor),
  • statsbidrag till kommuner och landsting (30 miljarder),
  • infrastrukturinvesteringar (10 miljarder),
  • arbetsmarknadsutbildning (5 miljarder),
  • bostadsinvesteringar (10 miljarder).

Stimulanspaketet skulle kunna öka sysselsättningen med drygt 100 000 personer jämfört med en neutral finanspolitik. Det skulle innebära att arbetslösheten sjunker med cirka 2 procentenheter.

Ekonomiska utsikter hösten 2013 (pdf)