Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska utsikter våren 2022

Rapport Arbetslösheten biter sig nästa år fast på höga nivåer, enligt LO-ekonomernas senaste konjunkturprognos. Samtidigt sker en global omläggning av finanspolitiken i åtstramande riktning vilket vore fel väg att gå för Sverige nu.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Fel läge att strama åt

LO-ekonomernas prognos är att arbetslösheten biter sig fast på 7,8 procent även under nästa år. Förutom ett fortsatt högt efterfrågetryck krävs aktiv politik. Långtidsarbetslösheten är hög och i denna grupp finns många med språkbrister eller kort utbildning. Men det finns också stora grupper bland de arbetslösa, med god utbildningsnivå och kortare arbetslöshetstid, som med rätt insatser borde ha stora möjligheter att snabbt komma i arbete.

Rapporten Ekonomiska utsikter våren 2022 (pdf)

Se pressträff i LO Play