Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska utsikter våren 2024

Rapport Enligt LO-ekonomernas prognos blir tillväxten svag under året och beräknas uppgå till 0,8 procent. Antalet arbetslösa väntas öka med cirka 50 000 personer under år 2024.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

  • Svensk tillväxt kommer att utvecklas svagt under år 2024 och beräknas uppgå till 0,8 procent. Tillväxten i både hushållskonsumtionen och offentlig konsumtion kommer att vara för liten för att ge ordentlig skjuts till ekonomin. Investeringarna kommer att minska och till skillnad från 2023 kommer inte nettoexporten att ge något större bidrag till tillväxten.
  • År 2025 ser LO-ekonomerna framför sig en starkare utveckling, driven av både investeringar och ökad hushållskonsumtion. Det är framför allt högre reallöner och lägre räntor som kommer att verka positivt på den inhemska efterfrågan, men även den offentliga konsumtionens bidrag märks under 2025.
  • Under de två senaste åren har gapet mellan svensk BNP och den trendmässiga tillväxten vuxit tydligt. Den svenska utvecklingen sticker ut negativt mot omvärlden. Nu ser vi ett större gap i BNP-utvecklingen än vad som är fallet i både USA och Euroområdet.
  • Arbetslösheten bedöms fortsätta stiga och sysselsättningen sjunker. I år väntas arbetslösheten som ett genomsnitt under året uppgå till 8,5 procent. Antalet arbetslösa väntas öka med cirka 50 000 personer under år 2024. 

ISBN: 978-91-566-3669-1

Ekonomiska utsikter våren 2024 (pdf)

Se pressträff i LO Play