Fråga facket Fråga facket

Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning

Remissyttrande LOs styrelse har den 11 februari 2008, antagit yttrande över remiss ”Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning”. Förslagen innebär kraftfulla förändringar av vår allmänna sjukförsäkring. LO är starkt kritiska och avvisar förslagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning