Fråga facket Fråga facket

Facklig strategi för politikens möjligheter

Rapport Tilltron till politikens möjligheter att bidra till ökad individuell frihet är låg bland LO-förbundens medlemmar. Bara 18 procent ser politiken som bästa verktyg för att lösa de stora samhällsproblemen. Det visar en ny medlemsundersökning från LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning