Fråga facket Fråga facket

Finanspolitik för full sysselsättning i EMU. 2003

Rapport Denna rapport handlar om hur stabiliseringspolitiken, enligt LO-ekonomerna, borde se ut vid ett EMU-medlemskap. Det finns tre alternativ för att stabilisera resursutnytt­jandet i ekonomin: penningpolitik, finanspolitik eller variation i arbetslöshet och lönta­garnas inkomster. Ett EMU-medlemskap skulle för Sveriges del innebära att vi inte längre kan stabilisera ekonomin via en nationell penningpolitik. Vid ett EMU-medlemskap kommer den gemensamma penningpolitiken endast att stabilisera Sveri­ges ekonomi när utvecklingen överensstämmer med utvecklingen för genomsnittet i EMU-området. Den gemensamma centralbanken ECB har bara en ränta för hela valutaområdet och måste därför styra efter genomsnittet. ECB kan inte ta hänsyn till utvecklingen i enskilda länder.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning