Fråga facket Fråga facket

Föräldraledighet och arbetstid – hur mycket jobbar föräldrar som varit hemma med barn

Rapport Syftet med denna rapport är att visa hur föräldrar – kvinnor och män, arbetare och tjänstemän – arbetar efter föräldraledighet. En stark ställning för föräldrar på arbetsmarknaden och goda möjligheter för dem att arbeta är avgörande för barns välfärd och en jämnare inkomstfördelning. Det ojämställda uttaget av föräldraledigheten är ett viktigt problem och av betydelse för kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Det påverkar de ekonomiska möjligheterna för föräldrar, inte minst kvinnor inom arbetaryrken. Inkomstskillnader mellan könen kan motverkas av jämställdhet i hemmet eftersom kvinnors ställning på arbetsmarknaden påverkas negativt av kvinnornas huvudansvar för hem och barn. Förutsättningarna för att barnen ska få en nära relation till båda föräldrarna förbättras dessutom om ansvaret för barnens vård och omsorg delas jämställt mellan föräldrarna. Författare: Lena Westerlund, Jenny Lindblad och Mats Larsson


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning