Fråga facket Fråga facket

Fördelningseffekter av sänkt statlig skatt och ensamståendetillägg till barnbidraget 2002.

Rapport I denna skrift frågar vi oss vem som får del av sänkt statlig inkomstskatt. Vi laborerar också med ett tillägg till barnbidraget riktat till ensamstående föräldrar och analyserar dess fördelningseffekter. Vi kallar det vi gör just laborationer, eftersom det inte är fråga om några förslag från vår sida. Analysen möjliggörs genom en omfattande simuleringsmodell1 med gällande regelverk och verkliga uppgifter om ett stort antal individer (som inkomster, skatter och transfereringar) som bas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning