Fråga facket Fråga facket

Gränslös ekonomi. 2004

Rapport LO-ekonomrapporten ”Gränslös ekonomi” Världsekonomin präglas alltmer av att länder och företag flätas samman genom handel, investeringar, kapitalmarknader och produktion. Utvecklingen kallas ”globalisering”. Den uppfattas idag av allt fler människor, i rika såväl som fattiga länder, som något som inte enbart medför fördelar utan också stora nackdelar. Rapporten "Gränslös ekonomi" av LO-ekonomen Lena Westerlund handlar om förändringarna i världsekonomin under de senaste årtiondena. Finansmarknaderna och villkoren för den ekonomiska politiken står i centrum. Hinder för en ekonomisk politik med syfte att nå full sysselsättning och en jämnare inkomstfördelning tas upp. Rapporten diskuterar också vägar att förändra världsekonomin och vilka reformer som kan bli mest gynnsamma för löntagarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning